Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 23-07-2012 09:16

Rok 2009

Pani Maria Piechnik

Maria Piechnik 2009r..jpeg
Tytuł nadany Uchwałą Nr XXXIX/246/2009 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 lipca 2009 roku

Maria Piechnik urodzona 02.02.1938 roku w Przemyślu, mieszkanka Korfantowa.

W 1945 roku rodzice 7 letniej Marii osiedlają się we Włostowie. Zaraz po przyjeździe rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej we Włostowie, którą ukończyła w 1952 r. Do 1957 roku pomagała rodzicom w prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego. Następnie podjęła pracę zawodową w Zakładzie Obuwia w Korfantowie na stanowisku „krajacza skór miękkich”. Po 10 latach pracy zmieniła stanowisko na „reperatora obuwia” na którym pracowała przez kolejne 15 lat.
Po zawarciu związku małżeńskiego w 1959 roku zamieszkała w Korfantowie. Od tego czasu aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym miejscowości.
Od 1982 do 1990 roku pracowała w Zakładach Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Korfantowie na stanowisku ortopeda-obuwnik.
Od 1990 roku przebywa na emeryturze.
W 1993 roku wstąpiła do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koła Nr 3 w Korfantowie, a od 1996 roku objęła funkcję Przewodniczącego Koła, którą sprawuje do dziś. Koło korfantowskie liczy obecnie 54 członków a jego obszar działania obejmuje teren całej Gminy Korfantów.
Za oddaną i rzetelną pracę w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 2003 roku została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową Związku.
Współpracując z Domem Pomocy Społecznej „Maria” z Korfantowa w zakresie działalności kulturalnej w 2001 roku stworzyła zespół „Echo Korfantowa”. Kierowana przez Panią Marię grupa wokalna uczestniczyła w wielu konkursach i przeglądach zespołów amatorskich w tym m.in. w Łambinowicach, Łosiowie, Nysie, Olszance, Winowie, Gogolinie. Dzisiaj prawie każda uroczystość i impreza gminna lub wiejska ma w swoim programie występy Echa.
Nie sposób też nie podkreślić działalności Pani Marii w Pracowniczych Ogrodach Działkowych w Korfantowie. Jako członek ogrodów tworzyła je od momentu ich powstania w 1976 roku. Nie sposób wyliczyć wszystkich dyplomów i nagród otrzymanych w konkursach „Za bardzo ładną działkę”, gdyż przyznawane one były Pani Marii prawie każdego roku.

2 dzieci, 4 wnuków, 1 prawnuk.