Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 08-04-2013 09:13

Demografia Gminy Korfantów na koniec I kwartału 2013 roku

 DEMOGRAFIA GMINY KORFANTÓW

(według zbioru danych stałych mieszkańców1)
NA KONIEC I KWARTAŁU 2013r.
 
 
 

Lp.
Miejscowość
Liczba
miesz-
kańców
razem
Płeć
K
Płeć
M
Urodzenia
razem
Płeć
K
 
Płeć
M
Zgony
razem
Płeć
K
Płeć
M
1
Borek
225
111
114
1
1
0
0
0
0
2
Gryżów
324
155
169
0
0
0
4
1
3
3
Jegielnica
186
101
85
1
1
0
0
0
0
4
Korfantów
1903
1012
891
0
0
0
9
4
5
5
Kuropas
168
87
81
0
0
0
1
1
0
6
Kuźnica Ligocka
408
204
204
1
1
0
0
0
0
7
Myszowice
153
78
75
0
0
0
1
0
1
8
Niesiebędowice
135
66
69
0
0
0
0
0
0
9
Piechocice
144
0
75
1
1
0
1
0
1
10
Pleśnica
73
34
39
0
0
0
0
0
0
11
Przechód
778
391
387
0
0
0
4
0
4
12
Przydroże Małe
350
172
178
0
0
0
2
2
0
13
Przydroże Wielkie
142
72
70
0
0
0
1
1
0
14
Puszyna
359
175
184
0
0
0
0
0
0
15
Rączka
117
62
55
0
0
0
1
0
1
16
Rynarcice
197
95
102
2
1
1
1
1
0
17
Rzymkowice
575
317
258
1
1
0
3
2
1
18
Stara Jamka
235
116
119
0
0
0
0
0
0
19
Ścinawa Mała
757
392
365
2
1
1
3
1
2
20
Ścinawa Nyska
490
245
245
1
1
0
1
1
0
21
Węża
435
233
202
0
0
0
1
1
0
22
Wielkie Łąki
115
61
54
1
0
1
0
0
0
23
Włodary
738
366
372
2
0
2
2
2
0
24
Włostowa
453
229
224
2
1
1
3
2
1
 
Ogółem
9460
4843
4617
15
9
6
39
20
19

 
Opracowała: Patrycja Pejas
 
1) na podstawie prowadzonego przez Gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 993 ze zm.)