Dziś są imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wybierz język:
 12-01-2009 09:13

Miasta Friedlandzkie

Z inicjatywy Burmistrza miasta Friedland w Mecklemburgii Pana Wilfrieda Blocka - 4 maja 1996 roku odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli 8 miast złączonych historyczną nazwą Friedland (przyjazny kraj), które położyło "kamień węgielny" dla dobrych stosunków sąsiedzkich. W kilka miesięcy później tj. 17 sierpnia 1996 r. spotkanie to zostało utwierdzone wspólną deklaracją przedstawicieli władz samorządowych tych miast. W wyniku postanowień deklaracji - w 1998 roku odbyła się wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej. Każdego roku odbywają się spotkania partnerskie organizowane w innym kraju. Rada Miejska w Korfantowie uznając zasługi Pana Burmistrza Wilfrieda Blocka - uhonorowała go tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Korfantów".

DEKLARACJA

My, przedstawiciele Miast i Gmin złączonych historyczną nazwą "Friedland":
 

 

 

Friedland w Meklemburgi.gif

Friedland Mecklemburg - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburg-Strelitz. Miasto założone w roku 1244 przez margrabiego Brandenburgii Jana I i Ottona II. Do najbardziej znanych budowli należą w dużej mierze zachowane mury miejskie, Brama Kamienna w stylu wczesno gotyckim, bramy zamku (Neubrandenburg Brama)
w stylu późnego gotyku i kościół parafialny Najświętszej Marii Panny.
Obecnie miasto liczy około 8500 mieszkańców.

Friedland Dolne Łużyce.gif

Friedland Dolne Łużyce - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oder-Spree. Liczba ludności ok. 3000. Przez Gminę przepływa rzeka Spree posiadająca dużą ilość bocznych dopływów stanowiących w sezonie letnim miejsce wypoczynku. Jest to gmina czystych jezior leśnych, dużej liczby ścieżek rowerowych, zabytkowych fortecy i małych pensjonatów.

Friedland Dolna Saksonia.gif

Friedland Dolna Saksonia – gmina samodzielna w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga. Friedland leży nad rzeką Leine, ok. 12 km na południe od Getyngi.
Nazwa miasta pochodzi od zamku znajdującego się w mieście Hagenberg, który nazywał się "Vredeland" (spokojna kraina) i przyjęta została dla zabudowań, które powstawały w późniejszym okresie wzdłuż przepływającej w pobliżu rzeki.
Dzisiaj do Gminy Friedland przynależy 14 sołectw.

h4.gif

Frydlant nad Ostravicą – miasto w Czechach, w powiecie frydeckim, w kraju morawsko-śląskim, położone na historycznej granicy Moraw i Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia miasta wynosi 2188 ha, a liczba jego mieszkańców ok. 9800 osób.
Miejscowość położona jest w szerokiej dolinie Ostravicy, na północnym obrzeżu Beskidu Morawsko-Śląskiego, u stóp Łysej Góry (1324 m) - najwyższego szczytu tego pasma. Dawniej Frydlant był ośrodkiem hutniczym (od XVII w.), dzisiaj przekształca się w ośrodek turystyczny, głównie dla mieszkańców aglomeracji ostrawskiej. W gminie znajdują się wybitny ośrodek turystyczny pod Łysą Górą. Frydlant jest symboliczną bramą wejściową do Beskid Morawskośląskich. Znajduje się tutaj min. lotnisko sportowe dla motorowych i bezmotorowych samolotów.

Frydlant koło Liberca.gif

Frydlant – miasto na północy Czech w kraju libereckim, 11 km od granicy z Polską. Miasto leży na brzegach rzeczki Smieda przy jej spływie z Rzasnicą na granicy Gór Izerskich i Łużyckich.
Główną atrakcją turystyczną jest gotycki zamek, przebudowany w stylu renesansowego pałacu, który mógł być pierwowzorem zamku z powieści Franza Kafki.

h6.gif

Prawdinsk (do 1946 niem. Friedland in Ostpreußen) miasto w obwodzie kaliningradzkim w Rosji Miejscowość położona nad rzeką Łyną. Miasto założone przez Zakon Krzyżacki w 1312 roku przy brodzie na Łynie. 14 czerwca 1807 roku w pobliżu miasta rozegrała się jedna z ważniejszych bitew wojen napoleońskich.
Najcenniejszym zabytkiem miasta jest kościół parafialny św. Jerzego, wzniesiony w latach około 1360-1380.

Mieroszów.gif

Mieroszów - miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, leżące w Kotlinie Mieroszowskiej, u podnóża Gór Suchych w Sudetach Środkowych. Siedziba gminy miejsko wiejskiej.
Miasto ma ok. 4700 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 9 miejscowości. Całkowita powierzchnia Gminy wynosi 76,17 km2
Na terenie Mieroszowa znajduje się góra Jatki (Nowe Siodło) z bardzo dobrym zboczem treningowym dla lotni i paralotni odpowiednim na południowe wiatry, wyposażona w rampę lotniową.
Najlepiej zachowanym i jednocześnie jedynym zabytkowym jest park sanatoryjny w Sokołowsku wraz z budynkami sanatoryjnymi.

h8.gif

Korfantów w pierwszych wzmiankach historycznych występuje jako osada o nazwie Hurthland. W 1347 roku książę Bolko Niemodliński nazywał tę miejscowość Fredeland, co oznaczało "spokojny kraj". Nazwa ta przetrwała do 1945 r., choć na przestrzeni wieków ulegała różnym zmianom: Ferlondt, Friedland, Fyrląd, Fryląd. Obecna nazwa Korfantow nadana została miastu bez historycznego uzasadnienia po II wojnie światowej na cześć Wojciecha Korfantego, działacza śląskiego.
 Debrzno.gif Debrzno – miasto w woj. pomorskim, w powiecie człuchowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej.
Liczba mieszkańców miasta to ok. 5200, natomiast ilość mieszkańców Gminy, w której skład wchodzi 18 sołectw to ok. 9300.Gmina zajmuję obszar 224,17 km²
Debrzno leży nad rzeką Debrzynką. Na terenie miasta leżą dwa jeziora Żuczek i Staw Miejski. Przy zachodnich granicach miasta znajduje się Rezerwat przyrody Miłachowo.
 Mirosławiec.gif Mirosławiec – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Położone na Pojezierzu Południowopomorskim, na północ od Jeziora Korytnickiego i na wschód od rzeki Korytnicy.
Liczba mieszkańców miasta to ok. 2600, liczba mieszkańców Gminy to ok. 6000. W skład Gminy wchodzi 10 sołectw i 1 osiedle.
Około 5 km na północ od Mirosławca zlokalizowana jest wojskowa 12 Baza Lotnicza.

 zgromadzeni 17 sierpnia 1996 roku w mieście Korfantów dajemy wyraz naszej woli i deklarujemy wnosić swój wkład w dzieło budowy pokojowego współistnienia państw i narodów w postaci kształtowania dobrej, partnerskiej i przyjacielskiej współpracy naszych Miast i Gmin, w szczególności poprzez:

  • wzajemne poznawanie historii, kultury i obyczajów naszych regionów;
  • tworzenie warunków do wzajemnego poznawania się mieszkańców naszych Miast i Gmin poprzez organizowanie różnych form wspólnego wypoczynku, turystyki oraz sportu, szczególnie z udziałem dzieci i młodzieży;
  • wzajemną prezentację dorobku kulturalnego, wymianę zespołów kulturalnych i sportowych oraz inspirowanie szkół, organizacji i stowarzyszeń do nawiązywania kontaktów partnerskich w ramach naszego porozumienia;
  • tworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu współpracy gospodarczej naszych regionów, między innymi poprzez prezentacje i promocję firm;
  • wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju różnych form samorządności lokalnej;

Pragnieniem naszym jest, aby zapoczątkowana w maju 1996 roku w mieście Friedland (Mecklemb - Vorpom) współpraca rozwijała się ku radości i pomyślności naszych mieszkańców. Europejskie spotkania miast friedlandzkich odbywać się będą corocznie w poszczególnych miastach, by w sposób praktyczny realizować przyjęte formy partnerskiej współpracy.

Z treści podpisanych deklaracji realizowane głównie są te, które dotyczą organizacji wspólnego wypoczynku, sportu oraz wzajemnego poznawania historii, kultury i obyczajów naszych regionów. Pozostałe, dotyczące nawiązywania współpracy gospodarczej wraz z wzajemną wymianą doświadczeń w zakresie rozwoju różnych form samorządności lokalnej wg stanu na dzień dzisiejszy zdają się być odsuniętymi na plan dalszy.

1.jpeg
Zdjęcie pamiątkowe przedstawicieli Miast Friedlandzkich

 

2.jpeg
Burmistrz Zdzisław Martyna podpisuje deklarację współpracy Miast Friedlandzkich

PDFDeklaracja (552,26KB)

PDFUmowa współpracy (911,51KB)

 

Najważniejsze wydarzenia dotyczące współpracy miast Friedlandzkich