Dziś są imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
Wybierz język:
 13-03-2006 11:17

Jak powstawała hala sportowa - galeria zdjęć

Hala Sportowa 07.09.2005 004.jpeg

 

Budowa hali sportowej w Korfantowie

Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego określają warunki, jakie winny spełniać utworzone z dniem 1 września 1999r. gimnazja. Ze względów organizacyjnych tj. zapewnienia właściwej obsady kadrowej oraz stworzenia odpowiednich warunków nauki i pracy uzasadnionym jest utworzenie i funkcjonowanie gimnazjum wielociągowego, w oddzielnym budynku, gdzie nauka odbywa się w oddziałach liczących około 26 uczniów. Koszty związane z utrzymaniem szkoły tego typu są również najbardziej korzystne.
Przystępując do ustalania planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę, dokonano analizy bazy lokalowej oraz przewidywanej liczby gimnazjalistów w gminie.
Biorąc pod uwagę przewidywaną liczbę gimnazjalistów, czynniki organizacyjne oraz ekonomiczne, najbardziej korzystnym rozwiązaniem, mimo konieczności organizowania dowozu z miejscowości oddalonych o 15 km, byłoby utworzenie na terenie gminy jednego gimnazjum w Korfantowie.
Uznając wariant funkcjonowania jednego gimnazjum w Korfantowie (centrum gminy) jako docelowy i warunkując jego wprowadzenie budową nowego i nowoczesnego obiektu z zapleczem socjalnym i salą gimnastyczną, przystąpiono do realizacji tego zamierzenia.
W 2000 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt techniczny całego przedsięwzięcia na korzyść Pracowni Architektonicznej, Piotr Dominiczak i Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wielkopolskiego. Zadanie podzielono na dwa etapy:
I. Etap - Budowa hali sportowej;
II Etap - Budowa budynku dydaktycznego.

Etap I obejmuje budowę hali sportowej, boiska, parkingu, bieżni. W hali sportowej będzie boisko o wymiarach 44 x 24 metry, widownia na 290 miejsc, sala do ćwiczeń korekcyjnych, szatnie itp. Na zewnątrz zbudowane będą pokryte syntetyczną nawierzchnią boiska do koszykówki i piłki siatkowej oraz bieżnie - jedna prosta 100 - metrowa, druga 200 - metrowa, biegnąca wokół hali. Powstanie również boisko piłkarskie o wymiarach 60 x 32 metry oraz parking na kilkadziesiąt samochodów.
Inwestycje w Etapie I realizuje firma "REKONSBUD" z Opola, na kwotę 4,5 miliona złotych, z czego 1,6 miliona złotych dofinansuje Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, a resztę Gmina Korfantów.

W Etapie II, który obejmuje budynek dydaktyczny realizowana będzie budowa:

 • 3 kondygnacyjny budynek dydaktyczno - administracyjny, podpiwniczony piwnice - szatnie dla uczniów, kotłownia gazowa (c.o., c.w., u. went.), zaplecze techniczne, pomieszczenia gospodarcze,
 • kondygnacje - I, II, III - 18 sal lekcyjnych w tym pracownie specjalistyczne (dwie pracownie języków obcych, pracownia chemiczna, pracownia fizyczna, pracownia informatyczna, pracownia techniczna), zaplecze sanitarne, zaplecze pedagogiczno - administracyjne (gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość, pokój nauczycielski, biblioteka),
 • kuchnie z zapleczem i stołówko - świetlicę.

Dane techniczne inwestycji - hala sportowa i łącznik:

 • Powierzchnia zabudowy - 2 117 m2;
 • Powierzchnia użytkowa - 2 427,6 m2;
 • Kubatura - 20 278 m3;
 • Wysokość - 15,91 m.

 

Projekt budynku dydaktycznego gimnazjum

m01.jpeg

m02.jpeg

 

Projekt hali sportowej

m03.jpeg
m04.jpeg
m05.jpeg
m06.jpeg

 

Rozpoczęcie budowy hali - wrzesień 2003 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 11.jpeg

 

Roboty budowlano-montażowe grudzień 2003 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg

 

Styczeń 2004 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg

 

Czerwiec 2004 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg

 

5 sierpień 2004 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg

 

26 sierpień 2004 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg

 

9 wrzesień 2004 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg

 

20 wrzesień 2004 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg

 

30 wrzesień 2004 rok

wizyta na placu budowy Opolskiego Kuratora Oświaty - Franciszka Minora oraz Głównego Specjalisty Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - Krystyny Bartnik.

01.jpeg 02.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg

 

14 październik 2004 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg

 

20 październik 2004 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg

 

28 październik 2004 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg

 

20 styczeń 2005 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg

 

24 luty 2005 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg 05.jpeg

 

1 kwiecień 2005 rok

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 04.jpeg

 

maj 2005 rok

01.jpeg 09.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 08.jpeg

10 czerwiec 2005 rok
przygotowania przed układaniem parkietu

110_1063.jpeg 110_1064.jpeg 110_1065.jpeg 110_1066.jpeg 110_1067.jpeg 110_1068.jpeg 110_1069.jpeg 110_1070.jpeg 110_1073.jpeg 110_1075.jpeg

23 czerwiec 2005 rok
zakończenie układania parkietu

Hala Sportowa czerwiec 2005 028.jpeg Hala Sportowa czerwiec 2005 029.jpeg Hala Sportowa czerwiec 2005 032.jpeg Hala Sportowa czerwiec 2005 033.jpeg

4 sierpień 2005 rok

002.jpeg 003.jpeg 009.jpeg   004.jpeg 005.jpeg 007.jpeg

wrzesień 2005 rok
prace wykończeniowe

Hala Sportowa 01 09 2005 003.jpeg Hala Sportowa 01 09 2005 005.jpeg Hala Sportowa 07.09.2005 002.jpeg Hala Sportowa 07.09.2005 004.jpeg Hala Sportowa 07.09.2005 011.jpeg Hala Sportowa 08.09.2005 oraz dosprzętowienie 003.jpeg Hala Sportowa 09.09.2005 003.jpeg Hala Sportowa 09.09.2005.jpeg

21 wrzesień 2005 rok

Hala Sportowa 21.09.2005 001.jpeg Hala Sportowa 21.09.2005 003.jpeg Hala Sportowa 21.09.2005 013.jpeg Hala Sportowa 21.09.2005 007.jpeg

25 październik 2005

hala sportowa 25.10.2005 001.jpeg hala sportowa 25.10.2005 002.jpeg hala sportowa 25.10.2005 004.jpeg hala sportowa 25.10.2005 005.jpeg

7 listopad 2005

hala sportowa 07.11.2005 008.jpeg hala sportowa 07.11.2005 009.jpeg hala sportowa 07.11.2005 010.jpeg hala sportowa 07.11.2005 011.jpeg hala sportowa 07.11.2005 012.jpeg hala sportowa 07.11.2005 015.jpeg

8-9 listopad 2005

hala sportowa 08.11.2005 005.jpeg hala sportowa 08.11.2005 007.jpeg hala sportowa 09.11.2005 018.jpeg

grudzień 2005

hala 01.12.2005 005.jpeg hala 01.12.2005 006.jpeg hala 01.12.2005 007.jpeg hala sportowa 09.11.2005 019.jpeg hala sportowa 17.11.2005 003.jpeg hala sportowa 23.11.05r usterki 021.jpeg hala sportowa 23.11.05r usterki 033.jpeg

 • 19-12-2005 14:39

  Otwarcie hali sportowej

  W dniu 16 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej w Korfantowie przy ul. Mickiewicza 3. Uroczystość przebiegała wg następującego porządku: 

  •  oficjalne otwarcie hali sportowej z udziałem zaproszonych gości, 
  • poświęcenie obiektu,
  • okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Korfantowa,
  • prezentacja dorobku sportowego Gminy Korfantów,
  • wystąpienia gości,
  • symboliczne przekazanie hali społeczności szkoły,
  • część artystyczna przygotowana przez młodzież korfantowską.

  IMG_0028.jpeg IMG_0049.jpeg IMG_0165.jpeg IMG_0179.jpeg


  Czytaj dalej