Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 16-12-2009 08:51

Posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 10 grudnia o godz. 14.00 w remizie OSP w Korfantowie odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem prezesów i naczelników jednostek OSP. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu – Zdzisław Martyna, który po przywitaniu przybyłych druhów, przedstawił harmonogram posiedzenia. Następnie głos zabrał Komendant gminny OSP – Piotr Bugaj i omówił wyniki przeglądów operacyjno – technicznych oraz szkoleń, w których uczestniczyli członkowie jednostek OSP z terenu gminy Korfantów.

Sekretarz Zarządu – Jarosław Szewczyk podziękował jednostce OSP Rzymkowice oraz Węża za organizację zawodów sportowo – pożarniczych i przystąpił do przedstawienia wydatków, jakie Gmina Korfantów poniosła w 2009 r. na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz pracownik Urzędu Miejskiego ds. ochrony przeciwpożarowej omówili sprawy organizacyjne mające na celu usprawnienie wzajemnej współpracy.
Posiedzenie Zarządu zakończono ustaleniem harmonogramu walnych zebrań sprawozdawczych w OSP oraz ważniejszych wydarzeń w 2010 r.

Posiedzenie Zarządu OSP 2009 001.jpeg Posiedzenie Zarządu OSP 2009 002.jpeg Posiedzenie Zarządu OSP 2009 003.jpeg

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ZAPLANOWANYCH NA 2010 R.

  • 30 stycznia 2010 r. godz. 10.00 – Turniej tenisa stołowego w Domu Strażaka we Włostowej,
  • 2 maja 2010 r. godz. 13.00 – Zawody sportowo – pożarnicze w Korfantowie,
  • Maj 2010 r. – Dni ochrony przeciwpożarowej w Korfantowie,
  • 13 czerwca 2010 r. godz. 13.00 – Młodzieżowe zawody sportowo – pożarnicze w Kuźnicy Ligockiej,
  • 24 i 25 lipca 2010 r. Turniej Piłki Prądowej Wasserball w Przechodzie.

     

 

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH
W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH NA TERENIE GMINY KORFANTÓW W 2010 R.
 
LP.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
DATA I GODZINA ZEBRANIA
MIEJSCE ZEBRANIA
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OBSŁUGUJĄCEJ ZEBRANIE Z RAMIENIA ZARZĄDU MG ZOSP RP
1
KUŹNICA LIGOCKA
30 stycznia, godz. 16.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
2
KORFANTÓW
16 stycznia, godz. 17.00
Remiza OSP
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
3
WŁOSTOWA
23 stycznia, godz. 18.00
Dom strażaka
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
4
RZYMKOWICE
6 lutego, godz. 18.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
5
PRZECHÓD
13 lutego, godz. 17.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
6
WŁODARY
20 lutego, godz. 17.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
7
WĘŻA
27 lutego, godz. 18.00
Remiza OSP
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj
8
ŚCINAWA MAŁA
6 marca, godz. 18.00
Wiejski Dom Kultury
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk, Piotr Bugaj