Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 3 grudnia o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem prezesów i naczelników jednostek OSP. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu – Zdzisław Martyna, który po przywitaniu przybyłych druhów, przedstawił harmonogram posiedzenia.

Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas spotkania były ważniejsze wydarzenia związane z ochroną przeciwpożarową w mijającym roku na terenie gminy Korfantów. Sekretarz Zarządu – Jarosław Szewczyk, przedstawił również jakie wydatki poniosła Gmina Korfantów na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP. Natomiast Komendant gminny OSP – Piotr Bugaj, omówił wyniki przeglądów operacyjno – technicznych, które odbyły się w miesiącu wrześniu zgodnie z nowymi tezami. Przypomniał również o trwającym szkoleniu podstawowym strażaków ochotników niezbędnym do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Po omówieniu spraw organizacyjnych mających na celu usprawnienie wzajemnej współpracy, przystąpiono do ustalenia harmonogramu walnych zebrań sprawozdawcz0 - wyborczych w OSP w 2011 r.

 

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH
W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH NA TERENIE GMINY KORFANTÓW W 2011 R.
 

LP.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
DATA I GODZINA ZEBRANIA
MIEJSCE ZEBRANIA
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OBSŁUGUJĄCEJ ZEBRANIE Z RAMIENIA ZARZĄDU MG ZOSP RP i UM w KORFANTOWIE
1
KUŹNICA LIGOCKA
4 stycznia 2011r.
godz. 18.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk,
Piotr Bugaj, Barbara Bugaj, Łukasz Borsuk, Joachim Luda
2
WŁOSTOWA
22 stycznia 2011r.
godz. 18.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk,
Piotr Bugaj, Barbara Bugaj, Łukasz Borsuk, Joachim Luda
3
PRZECHÓD
29 stycznia 2011r.
godz. 18.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk,
Piotr Bugaj, Barbara Bugaj, Łukasz Borsuk, Joachim Luda
4
RZYMKOWICE
5 luty 2011r.
godz. 18.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk,
Piotr Bugaj, Barbara Bugaj, Łukasz Borsuk, Joachim Luda
5
WĘŻA
19 luty 2011r.
godz. 18.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk,
Piotr Bugaj, Barbara Bugaj, Łukasz Borsuk, Joachim Luda
6
ŚCINAWA MAŁA
26 luty 2011r.
godz. 18.00
Remiza OSP
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk,
Piotr Bugaj, Barbara Bugaj, Łukasz Borsuk, Joachim Luda
7
KORFANTÓW
5 marca 2011r.
godz. 18.00
Remiza OSP
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk,
Piotr Bugaj, Barbara Bugaj, Łukasz Borsuk, Joachim Luda
8
WŁODARY
12 marca 2011r.
godz. 18.00
Świetlica wiejska
Zdzisław Martyna, Jarosław Szewczyk,
Piotr Bugaj, Barbara Bugaj, Łukasz Borsuk, Joachim Luda