Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 02-05-2012 08:03

Komunikat dla producentów i dystrybutorów ziemniaków

            Obrót ziemniakami, jako roślinami niosącymi za sobą szczególne ryzyko zawleczenia i rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych, podlega specjalnym regulacjom prawnym.
Bulwy ziemniaków mogą być wprowadzane i przemieszczane na terytorium państw członkowskich (w tym Polski), jeżeli spełnione są następujące warunki i wymagania:
 
  1. Podmioty prowadzące uprawę ziemniaków, ich magazynowanie, sortowanie, pakowanie, przemieszczanie lub wprowadzające je do obrotu muszą być wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.
 
  1.  Ziemniaki muszą być zaopatrzone w odpowiednie informacje, tj.:
 
-        ziemniaki towarowe w oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: producenta i kolejnych dystrybutorów oraz nr statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane Oznakowania dokonuje przedsiębiorca we własnym zakresie.
-        ziemniaki sadzeniaki w paszport roślin. Paszporty roślin wydawane są przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 
Powyższe wymogi dotyczą również podmiotów dostarczających ziemniaki  do zakładów przetwórczych.
 
  1. Ziemniaki przemieszczane do pozostałych państw członkowskich UE muszą być zaopatrzone w zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii powodujących chorobę bakterioza pierścieniowa ziemniaka.
 
Za nieprzestrzeganie powyższych wymogów grożą sankcje karne:
-        za brak oznakowań i zaświadczeń - grzywna w drodze mandatu karnego,
-        za brak wpisu do rejestru przedsiębiorców - opłata sankcyjna w wysokości 2 270 zł.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostkach Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju (www.piorin.gov.pl).
 

Wojewódzki Inspektor
Izabela Kik-Szewczyk