Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 20-05-2011 13:01

Informacje Gminnej Spółki Wodnej

  1. Składka udziałowa Gminnej Spółki Wodnej za 1ha w 2011 roku wynosi 10zł.
  2. Termin płatności składki - 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
  3. W zamian za składkę można wykonac zadanie rzeczowe polegające na konserwacji rowu, po wcześniejszym zgłoszeniu tego zadania w biurze, dołączeniu mapki na której znajduje się rów i przedstawieniu kosztorysu.
  4. Przepusty - wjazdy na działki należą do właścicieli działek w zakresie dbałości, remontu i konserwacji.
  5. Wszelkie zaległości za lata ubiegłe zostaną skierowane do firmy windykacyjnej celem ściągnięcia, a koszty z tym związane obciążą konto rolników.
  6. Obecnie prowadzone są prace konserwacyjne na rowach w miejscowosciach: Węża, Jegielnica i Rzymkowice w miarę posiadanych środków.