Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 06-03-2012 08:10

Obwieszczenie

 Na podstawie § 16 ust.1 i ust.2 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Korfantowie zwołuję Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Spółki, które odbędzie się dnia 16 marca 2012 roku o godz. 10 -tej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Korfantowie ul. Rynek


 
Porządek Walnego Zgromadzenia :

 
 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2011 rok :
 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej
 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok i udzielenie Zarządowi absolutorium
 2. Uchwalenie planu pracy na 2012 rok
 3. Uchwalenie planu finansowego na 2012 rok
 4. Podjęcie uchwały o wysokości składki udziałowej za 1 ha fizyczny w 2012 r
 5. Dyskusja
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie Zgromadzenia

Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej
/ - / Krzysztof Gąsior

Korfantów, 01 marca 2012r.