Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 26-02-2013 14:45

Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy Korfantów KROK PO KROKU

1.      Deklaracja – otrzymaną deklarację należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Korfantowie najpóźniej do 31.03.2013 r.
 
2.       Opłata za odbiór odpadów – od 01.07.2013 r. opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie (w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Nr12 8905 1010 2001 0000 0084 0001 ) do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 
3.       Wyposażenie nieruchomości w pojemniki – pojemniki będą dostarczane przez firmę wyłonioną w przetargu.
 
4.       Gromadzenie odpadów komunalnych:
POJEMNIKI (kolory):
1)      CZARNY – odpady niemożliwe do wysegregowania (np. kości, odpadki mięsne, odpady opakowaniowe zniszczone, zanieczyszczone, nie 
dające się do ponownego użycia itp.),
2)      ŻÓŁTY – odpady „suche” opakowaniowe (zwanych inaczej surowcowe „recyklingowe”), np.: papier, tektura, plastik – opakowania plastikowe np.: po jogurcie, margarynie, folia, metale – puszki, kartony po mleku i napojach itp.),
3)      METALOWY – czysty popiół (bez zawartości gwoździ i innych zanieczyszczeń),
4)      OGÓLNODOSTĘPNE POJEMNIKI NA SZKŁO:
 
-         ZIELONY – szkło kolorowe – zmieszane ( bezbarwne + kolorowe).
 
5. Odpady biodegradowalne – należy gromadzić w kompostowniku lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
 
 
 
UWAGA:
 
Posiadacz umowy na odbiór odpadów musi wypowiedzieć tą umowę, zachowując termin wypowiedzenia określony w umowie.
 
Umowy powinny być wypowiedziane z dniem 30 czerwca 2013 r.