Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 11-08-2010 09:00

Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

 logo.jpeg

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął 6 sierpnia 2010 roku uchwałę zatwierdzającą kolejną listę projektów, które były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na liście znalazło się osiem projektów dotyczących przywracania świetności terenom zdegradowanym (działanie 6.2). Na realizację tych projektów przeznaczono ponad 29,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wśród projektów znalazło się zadanie złożone przez Gminę Korfantów pod nazwą: „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie”.

W dniu 30 września 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

 Szacunkowe koszty zadania inwestycyjnego wyniosą 1.333.200,00 zł.

Przyznano pomoc finansową do kwoty 1.010.907,21 zł nie więcej, jak 85 % wartości wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji  IV kw. 2013r.

Zadanie zakłada rewaloryzację budynku z przystosowaniem na potrzeby centrum społeczno-kulturalno- edukacyjne (w tym biblioteka i czytelnia) przy jednoczesnym poszerzeniu obiektu w kierunku zachodnim (parterowa zabudowa kanału) oraz w kierunku południowym (nowa ściana szczytowa na nowym fundamencie – przesunięcie obiektu o ok. 1,1 m). Od strony wejścia i od strony ul. Kościuszki poszerzone zostaną istniejące chodniki do szerokości 2-3,5m. Nawierzchnia chodników wykonana zostanie z drobnej kostki betonowej. Powstałe małe klomby zagospodarowane zostaną zielenią skwerową. W północnej części terenu zdegradowanego przewiduje się wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej, nasadzenie drzew z osłonami oraz zieleni urządzonej, montaż ławek, a także słupa ogłoszeniowego, oraz oddzielenie tej części od drogi powiatowej stylizowanymi słupkami z łańcuchami.

 

Dane obiektu i terenu przyległego:

- część budowlana:

pow. zabudowy – 264,8 m²

pow. użytkowa – 376,0 m²

kubatura – 1682,0 m³

- pow. zagospodarowania terenu – 845 m².

 
 
Zdjęcia elewacji budynku z dokumentacji budowlanej. 
OSP Korfantantów20120831_0000.jpeg   OSP Korfantantów20120831_0001.jpeg   OSP Korfantantów20120831_0002.jpeg   OSP Korfantantów20120831_0003.jpeg  
Przykładowa wizualizacja obiektu.
02.jpeg 03.jpeg

marzec 2013 roku

2013.03.jpeg


kwiecień 2013 roku

2013.04.jpeg   2013.04 (1).jpeg   2013.04 (2).jpeg   2013.04 (3).jpeg


maj 2013 rok

2013.05.jpeg   2013.05 (1).jpeg   2013.05 (2).jpeg   2013.05 (3).jpeg   2013.05 (4).jpeg   2013.05 (5).jpeg


czerwiec 2013 rok

2013.06.jpeg   2013.06 (1).jpeg   2013.06 (10).jpeg   2013.06 (11).jpeg   2013.06 (2).jpeg   2013.06 (3).jpeg   2013.06 (4).jpeg   2013.06 (5).jpeg   2013.06 (6).jpeg   2013.06 (7).jpeg   2013.06 (8).jpeg   2013.06 (9).jpeg


lipiec 2013 roku

2013.07.jpeg   2013.07 (1).jpeg   2013.07 (2).jpeg   2013.07 (3).jpeg   2013.07 (4).jpeg   2013.07 (5).jpeg   2013.07 (6).jpeg   2013.07 (7).jpeg


sierpień 2013 roku

2013.08.jpeg   2013.08 (1).jpeg   2013.08 (10).jpeg   2013.08 (11).jpeg   2013.08 (2).jpeg   2013.08 (3).jpeg   2013.08 (4).jpeg   2013.08 (5).jpeg   2013.08 (6).jpeg   2013.08 (7).jpeg   2013.08 (8).jpeg   2013.08 (9).jpeg


wrzesień 2013 roku

2013.09.jpeg   2013.09 (1).jpeg   2013.09 (2).jpeg


październik 2013 roku

2013.10.jpeg   2013.10 (1).jpeg   2013.10 (2).jpeg   2013.10 (3).jpeg   2013.10 (4).jpeg   2013.10 (5).jpeg   2013.10 (6).jpeg


listopad 2013 roku

2013.11.jpeg   2013.11 (1).jpeg   2013.11 (2).jpeg


grudzień 2013 roku

2013.12.jpeg   2013.12 (1).jpeg   2013.12 (2).jpeg   2013.12 (3).jpeg   2013.12 (4).jpeg


styczeń 2014 roku

2014.01.jpeg   2014.01 (1).jpeg   2014.01 (2).jpeg   2014.01 (3).jpeg


luty 2014 roku

2014.02.jpeg    


marzec 2014 roku
 
Oddanie do użytku zabytkowej remizy w Korfantowie

30 czerwca 2014 roku oddano do użytku budynek zabytkowej remizy, który został przebudowany w ramach projektu p.n. „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”.