Dziś są imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
Wybierz język:
 01-02-2013 15:00

Jest szansa na nowe boiska sportowe w Korfantowie

Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna w dniu 30 stycznia 2013 roku podpisał umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy z Unii Europejskiej w ramach działania osi 4 „leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie p.n. „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Korfantów”.

W ramach umowy na terenie przylegającym bezpośrednio do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korfantowie w 2014 roku przewiduje się budowę dwóch boisk sportowych tj. boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko do gry w piłkę siatkową , do gry w kosza oraz tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretanowej. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 300 tys. zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity szacowany jest na około 1 mln. zł.