Dziś są imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Wybierz język:
 16-12-2009 14:24

Gryżów

ROK 2016

„Zagospodarowanie terenu placu zabaw wsi  Gryżów – doposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej -  kontynuacja zadania”

Zakres wykonywanych prac:

 • ustalenie stosownej dokumentacji,
 • zapytanie ofertowe,
 • prace przygotowawcze,
 • zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej,
 • prace porządkowe po wykonanych pracach.

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

 

1. 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej

 

 

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 

 

 

5 999,94

 

 

 

 

 2 095,00

 

 

 

 

1 000,00

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

3 999,95

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

999,99

 

 

 

 

 2 095,00

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 -

 

 

 

ŁĄCZNIE:

8 094,94

1 000,00

 

3 999,95

 

3 094,99

0,00

 

IMG_0313.jpeg

Sporządził: Błażej Kowalski

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


2015r.

„Zagospodarowanie terenu placu zabaw w centrum wsi Gryżów – doposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej”

 

Zakres wykonywanych prac:

 • przygotowanie dokumentacji,
 • zapytanie ofertowe,
 • prace przygotowawcze do montażu urządzenia siłowni zewnętrznej,
 • zakup i montaż urządzenia,
 • prace porządkowe po wykonanych pracach.

 

 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej (steper - narciarz)

 

 

 

Transport urządzenia siłowni zewnętrznej (steper - narciarz)

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 

4 000,00

 

 

 

 

 

 

615,00

 

 

2 670,00

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

3 000,00

(w tym 2 000 zł środki
z Funduszu Sołeckiego)

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

615,00

 

 

2 670,00

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

ŁĄCZNIE:

7 285,00

1 000,00

3 000,00

(w tym
2 000,00 zł środki
z Funduszu Sołeckiego)

3 285,00

-

 

 

Sporządziła: Justyna Wolak

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


ROK 2014

PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2014 Sołectwo Gryżów.pdf
 


ROK 2013

Gryżów: Sołectwo nie brało udziału w powiatowym konkursie „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

PDFSprawozdanie z działań odnowy wsi za 2013 r. Gryżów.pdf

 


ROK 2012

URZADZENIE KĄCIKA GRILOWEGO OBOK CENTRUM KULTURY
W GRYŻOWIE – KONTYNUACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
(Sołectwo Gryżów)

Sołectwo Gryżów w ramach projektu „Odnowa Wsi” Starostwa Powiatowego w Nysie wykonało następujące prace:
 • zakup i transport materiałów konstrukcyjnych i budowlanych na wiatę i siedziska (ławki),
 • wykonanie i montaż wiaty,
 • wykonanie i montaż siedziska (ławek),
 • zakup i położenie kostki brukowej wokół grilla,
 • zakup i posadzenie krzewów ozdobnych.Koszt realizacja zadania:

 
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Udział własny Sołectwa
 
 
 
Całkowita kwota zadania
1.
Gryżów
Urządzenie kącika gilowego obok Centrum Kultury w Gryżowie – kontynuacja przedsięwzięcia
2 000
1 998,01
1 999,71
7 500,00
 
 
 
11 497,72
 
Suma:
2 000
1 998,01
1 999,71
7 500,00
 
11 497,72
 
kącik grilowy Gryżów 001.jpeg   kącik grilowy Gryżów 002.jpeg   kącik grilowy Gryżów 003.jpeg   kącik grilowy Gryżów 004.jpeg  
XLSSprawozdanie z odnowy wsi za 2012 rok - Gryżów
 
Sporządziła: Dominika Furmankiewicz
Akceptowała : Jolanta Grzegorzewicz

„ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWO – REKREACYJNYCH
W GRYŻOWIE”


Sołectwo Gryżów w ramach projektu wykonało następujące prace:

• prace niwelacyjne terenu,
• wycięto zakrzaczenia,
• wykonano ławki drewniane oraz zamontowano,
• wykonano prace polegające na utwardzeniu placu i ułożeniu kostki betonowej w ilości 43 m2 wraz z obrzeżami 18 sztuk.
 

DOCKoszt realizacji zadania

PA130074.jpeg PA130075.jpeg PA130077.jpeg PA130078.jpeg