Dziś są imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wybierz język:
 16-12-2009 14:31

Przechód

ROK 2016

„Zagospodarowanie terenów zielonych wsi Przechód – kontynuacja zadania”

Zakres wykonywanych prac:

 • Przygotowanie terenu pod nasadzenia,
 • Zakup drzew, krzewów, roślin,
 • nasadzenie drzew, krzewów i roślin,
 • prace porządkowe i pielęgnacyjne,
 • zakup ziemi.
 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 Zakup drzew

 

 

Zakup kory

 

 

 

 

 

1 800,00

 

2 820,53

 

 

179,80

 

 

 

 

 

 

-

 

 1 000,00

 

 

 

 

 

-

 

1 820,53 (+ 823,53 zł ze środków stanowiących Fundusz Sołecki)

 

179,80

 

 

1 800,00

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

ŁĄCZNIE:

4 800,33

 1 000,0

 

2 000,33

 

1 800,00

0,00

IMG_0349.jpeg IMG_0352.jpeg IMG_0353.jpeg

Sporządził: Błażej Kowalski

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


2015r.

„Odbudowa placu spotkań w centrum wsi wraz z zabezpieczeniem skarpy na polderze”

 

Zakres wykonywanych prac:

 • przygotowanie dokumentacji,
 • zapytanie ofertowe,
 • prace przygotowawcze do ułożenia agrowłókniny na skarpie,
 • ułożenie agrowłókniny na skarpie oraz obsadzenie jej żywopłotem oraz krzewami,
 • prace porządkowe i pielęgnacyjne po wykonanych pracach.

 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

Zakup krzewów ozdobnych

 

 

 

 

Zakup krzewów ozdobnych

 

 

 

 

Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych wraz z wyłożeniem podłoża agrowłókniną

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 

 

1 015,74

 

 

 

 

1 190,16

 

 

 

 

810,00

 

 

 

 

1 353,70

 

-

 

 

 

 

1 000,00

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

1 015,74

(środki
z Funduszu Sołeckiego)

 

190,16

(w tym 0,16 zł środki
z Funduszu Sołeckiego)

 

810,00

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

1 353,70

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

ŁĄCZNIE:

4 369,60

1 000,00

2 015,90

(w tym
1 015,90 zł środki
z Funduszu Sołeckiego)

1 353,70

-

 

Sporządziła: Justyna Wolak

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


2014 r.

PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2014 Sołectwo Przechód.pdf (2,06MB)

„Spełniamy marzenia – modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przechodzie etap II
– zakup urządzeń zabawowych”

 

Zakres wykonywanych prac:

- przygotowanie terenu,

- zapytanie ofertowe,

- zakup urządzeń zabawowych,

- prace porządkowe wykończeniowe.

 

Lp.

Nazwa wydatku

Ogólna wartość

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina Korfantów

Udział własny sołectwa

Inne

1.

Montaż bujaka na sprężynie

360 zł

-

-

-

360 zł

2.

Bujak na sprężynie – 3 szt.

3 000 zł

1 000 zł

2 000 zł*

-

-

3.

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

300 zł

-

-

300 zł

-

Razem:

3 660 zł

1 000 zł

2 000 zł*

300 zł

360 zł

* 1 000 zł – środki z funduszu sołeckiego

Zadanie było realizowane w ramach powiatowego konkursu „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

IMG_4574.jpeg IMG_4579.jpeg IMG_4580.jpeg

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


2013 rok

„Spełniamy marzenia – modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Przechodzie”.

Sołectwo Przechód w ramach projektu wykonało:

- przygotowało teren pod plac zabaw – zebrano humus koparką,

- zamontowano zestaw zabawowy „ JOLA”,

- przeprowadzono modernizację starszych urządzeń zabawowych,

- wykonano prace porządkowe.

 

Kwota dofinansowania                  ze Starostwa Powiatowego                      w Nysie

Wykorzystane środki ze Starostwa Powiatowego                        w Nysie

Wkład Gminy Korfantów

Wkład sołectwa

Wartość zadania

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 800 zł

6 800 zł

12.jpeg 30.jpeg 32.jpeg 35.jpeg 44.jpeg 47.jpeg 48.jpeg 53.jpeg 54.jpeg

 

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


Rok 2012 - Sołectwo nie prowadziło działań w ramach powiatowego konkursu „Odnowy wsi”.
 


 ROK 2011

„KRZEWY DRZEWA POSADZIMY – WIEŚ UPIEKSZYMY I W KONKURSIE „PIEKNA WIEŚ OPOLSKA” ZWYCIĘŻYMY „
 
Sołectwo Przechód w ramach projektu „Odnowa Wsi” Starostwa Powiatowego w Nysie wykonało następujące prace:
 • prace ziemne, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu,
 • wykonanie projektu zgodnego z planem zagospodarowania,
 • zakup krzewów i drzewek ozdobnych,
 • posadzenie krzewów i drzewek,
 • pielęgnacja bieżąca terenów.
 
 
Koszt realizacja zadania:
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Udział własny Sołectwa
 
 
 
Całkowita kwota zadania
1.
Przechód
Krzewy, drzewa posadzimy – wieś upiększymy i w konkursie „Piękna Wieś Opolska” zwyciężymy”
1 500
1 490,40
1 490,40
1 750
 
 
 
4 730,80
Suma:
1 500
1 490,40
1 490,40
1 750
 
4 730,80
 
Sporządziła: Dominika Furmankiewicz
Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz

ROK 2010

„REMONT DOKOŃCZYMY – WIEJSKI DOM KULTURY W PRZECHODZIE OTWORZYMY”

Sołectwo Przechód w ramach projektu wykonało następujące prace:

 • zamówienie drzwi wewnętrznych wejściowych,
 • zakup materiałów do cyklinowania i konserwacji,
 • prace cykliniarskie i konserwatorskie podłogi,
 • montaż drzwi.

Koszt realizacji zadania

 

 

Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Całkowita kwota zadania
1.
Przechód
Remont dokończymy – Wiejski Dom Kultury w Przechodzie otworzymy.
1 500
1 500
1501,16
5 326, 16
Suma:
1 500
1 500
1501,16
5 326, 16

 

 


ROK 2009

„PRZYSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT MULTIMEDIALNY POMIESZCZENIA ŚWIETLICOWEGO DO CELÓW SZKOLENIOWYCH NA SALI WIEJSKIEJ W PRZECHODZIE - ETAP II”


Sołectwo Przechód w ramach projektu wykonało następujące prace:
• przygotowanie ścian do malowania ( skrobanie, równanie),
• pomalowanie ścian, okien, prace instalatorskie,
• zakup sprzętu multimedialnego- laptopa, rzutnika i ekranu.
 

DOCKoszt realizacji zadania (32,00KB)

SDC12384.jpeg SDC12513.jpeg SDC12519.jpeg