Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 16-12-2009 14:55

Rzymkowice

ROK 2016

„Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap IV - Rzymkowice”

Zakres wykonywanych prac:

 • wyrównanie terenu – zdjęcie warstwy humusu,
 • zakup pisaku i rozplantowanie,
 • zakup słupków i siatki do gry w siatkówkę wraz z montażem,

 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 4.

 

 

 

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 Zakup piasku

 

Zakup zestawu do siatkówki

Zakup tkaniny ogrodowej

 

 

 

 

2 380,00

 

1 340,00

 

372,00

 

288,66

 

 

 

 

-

 

670,00

 

186,00

 

144,00

 

 

 

-

 

670,00

 

186,00

 

144,00

 

2 380,00

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

 

0,66

 

ŁĄCZNIE:

4 380,66

   1 000,,00

 

1 000,00

 

2 380,00

0,66

 

 

Sporządził: Błażej Kowalski

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz

 


ROK 2015

„Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap III”

 

Zakres wykonywanych prac:

 • przygotowanie dokumentacji,
 • zapytanie ofertowe,
 • wykarczowanie krzewów,
 • wyrwanie korzeni za pomocą sprzętu rolniczego,
 • rozplantowanie i ubijanie tłucznia,
 • wyłożenie folii pod obsadzenia oraz sadzenie krzewów,
 • zakup i transport tłucznia,
 • zakup krzewów i ich posadzenie,
 • prace porządkowe po wykonanych pracach.

 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

Zakup i transport tłucznia (kruszywa niesort. baz. 0,31 mm)

 

Zakup krzewów ozdobnych

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 

 

1 919,67

 

 

 

80,00

 

 

2 150,00

 

959,83

 

 

 

40,00

 

 

-

 

959,84

 

 

 

40,00

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

2 150,00

 

-

 

 

 

-

 

 

-

ŁĄCZNIE:

4 149,67

999,83

999,84

2 150,00

-

 

Sporządziła: Justyna Wolak

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


ROK 2014

PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2014 Sołectwo Rzymkowice.pdf (2,06MB)

„ Uporządkowanie terenu wokół stawu” - Rzymkowice

Zakres wykonywanych prac:

- koszenie i uporządkowanie terenu wokół stawu,

- czyszczenie koparką stawu z porastającej trzciny, wykopanie przepustu,

- posadowienie przepustu,

- wyłożenie folii pod krzewy,

- posadzenie krzewów.

 

Lp.

Nazwa wydatku

Ogólna wartość

Starostwo Powiatowe

w Nysie

Gmina Korfantów

Udział własny sołectwa

Inne

1.

Zakup krzewów oraz folii pod nasadzenia

1 199,94 zł

999,97 zł

199,97 zł

-

-

2.

Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego

800 zł

-

800 zł

-

-

2.

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

1 440 zł

-

-

1 440 zł

-

Razem:

3 439,94 zł

999,97 zł

999,97 zł

1 440 zł

-

 

Zadanie było realizowane w ramach powiatowego konkursu „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

WP_20140929_002.jpeg WP_20140929_003.jpeg WP_20140929_005.jpeg WP_20140929_006.jpeg

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


ROK 2013

„ Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap II”

Sołectwo Rzymkowice w ramach projektu wykonało:

- zamontowało ogrodzenie,

- ułożyło szachownicę z kostki brukowej,

- wykonało drewniane pionki i je pomalowało,

- posadziło krzewy.

 

Kwota dofinansowania                  ze Starostwa Powiatowego                      w Nysie

Wykorzystane środki ze Starostwa Powiatowego                        w Nysie

Wkład Gminy Korfantów

Wkład sołectwa

Wartość zadania

1 500,00 zł

1 491,27 zł

1 494,52 zł

2 160,00 zł

5 145,79 zł

WP_20131003_016.jpeg WP_20131003_019.jpeg

 

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


ROK 2012

„WESOŁY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW ”
w Sołectwie Rzymkowice
Sołectwo Rzymkowice w ramach projektu „Odnowa Wsi” Starostwa Powiatowego w Nysie
 wykonało następujące prace:
 • rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, znajdującego się w sąsiedztwie placu oraz wywiezienie gruzu,
 • przygotowanie terenu pod budowę ogrodzenia, wykopanie dołów pod słupki,
 • zakup i przywiezienie roślin ozdobnych oraz materiałów do budowy ogrodzenia,
 • montaż ogrodzenia,
 • sadzenie krzewów oraz zasiew trawy.
 
narada - 29.08.2012 032.jpeg narada - 29.08.2012 035.jpeg
 
Koszt realizacja zadania:
 
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Udział własny Sołectwa
 
 
 
Całkowita kwota zadania
1.
Rzymkowice
Wesoły i bezpieczny plac zabaw
2 000
1 998,22
2 000,00
2 620,00
 
 
 
6 618,22
Suma:
2 000
1 998,22
2 000,00
2 620,00
 
6 618,22
 
 
Sporządziła: Dominika Furmankiewicz
Akceptowała : Jolanta Grzegorzewicz

Rok 2011 - Sołectwo nie prowadziło działań w ramach powiatowego konkursu „Odnowy wsi”.


 ROK 2010

„POZNAJMY BLIŻEJ SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ”
w Sołectwie Rzymkowice

Sołectwo Rzymkowice w ramach projektu wykonało następujące prace:

 • zakup tablicy informacyjnej,
 • montaż tablicy przez mieszkańców wsi,
 • zakup krzewów ozdobnych,
 • wykonanie skalniaka,
 • sadzenie krzewów przez mieszkańców.

Koszt realizacji zadania

 

Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Całkowita kwota zadania
1.
Rzymkowice
Poznajmy bliżej swoją miejscowość.
1 500
1 485,01
1485,02
4 670, 03
Suma:
1 500
1 485,01
1485,02
4 670, 03

 


ROK 2009

„ŚWIETLICA WIZYTÓWKĄ WSI – ETAP I”- RZYMKOWICE


Sołectwo Rzymkowice w ramach projektu wykonało następujące prace:
• zakupiło i przetransportowano materiał,
• usunęło stary gzyms,
• ułożyło styropian i wykonało obróbkę elewacji zewnętrznej,
• uporządkowało teren,
• zamontowało stół do ping-ponga.

 DOCKoszt realizacji zadania (33,00KB)

PA130083.jpeg PA130084.jpeg PA130085.jpeg PA130086.jpeg