Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 16-12-2009 15:04

Ścinawa Mała

ROK 2016

„Plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawie Małej – kontynuacja zadania”

Zakres wykonywanych prac:

 • ustalenie stosownej dokumentacji
 • zapytanie ofertowe,
 • przygotowanie terenu pod urządzenia zabawowe
 • zakup i montaż urządzeń zabawowych,
 • prace porządkowe,
 • promocja projektu

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

 

 

1.

 

2.

 

 

 

 

 

Zakup urządzenia zabawowego (ścianka wspinaczkowa) 

 Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 

 

 

 

2 000,00

 

1 275,00

 

 

 

 

 

 

1 000,00

 

-

 

 

 

 

 

1 000,00

 

-

 

 

 

 

 

-

 

1 275,00

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIE:

3 275,00

   1 000,00

 

 1 000,00

 

1 275,00

0,00

 

IMG_0323.jpeg IMG_0324.jpeg

Sporządził: Błażej Kowalski

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz

 


ROK 2015

„Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawie Małej – kontynuacja zadania”

 

Zakres wykonywanych prac:

 • przygotowanie dokumentacji,
 • zapytanie ofertowe,
 • prace przygotowawcze do montażu urządzeń zabawowych,
 • zakup i montaż urządzeń,
 • prace porządkowe po wykonanych pracach.

 

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

Zakup urządzeń zabawowych

 

 

 

 

 

 

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 

 

13 000,00

 

 

 

 

 

 

555,00

 

1 500,00

 

 

 

 

 

 

-

 

11 500,00

(w tym

10 000,00 zł środki
z Funduszu Sołeckiego)

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

555,00

 

-

 

 

 

 

 

 

-

ŁĄCZNIE:

13 555,00

1 500,00

11 500,00

(w tym 10 000 zł środki
z Funduszu Sołeckiego)

555,00

-

 

Sporządziła: Justyna Wolak

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


ROK 2014

PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2014 Sołectwo Ścinawa Mała.pdf (2,21MB)

„ Plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawie Małej”

Zakres wykonywanych prac:

- wycinka drzew i krzewów,

- wyrównanie terenu,

- naprawa i częściowa wymiana ogrodzenia,

- posadzenie krzewów i trawy,

- zakup urządzenia zabawowego,

- prace porządkowe.

 

Lp.

Nazwa wydatku

Ogólna wartość

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina Korfantów

Udział własny sołectwa

Inne

1.

Zestaw  zabawowy Gaweł, huśtawka ważka na sprężynie, gra kółko krzyżyk

11 000 zł

1 500 zł

9 500 zł*

-

-

2.

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

1 075 zł

-

-

1 075 zł

-

Razem:

12 075 zł

1 500 zł

9 500 zł*

1 075 zł

-

* 8 000 zł środki z Funduszu Sołeckiego

Zadanie było realizowane w ramach powiatowego konkursu „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

IMG_4587.jpeg IMG_4588.jpeg IMG_4589.jpeg IMG_4591.jpeg IMG_4592.jpeg IMG_4593.jpeg IMG_4594.jpeg

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


Rok 2013 - Sołectwo nie brało udziału w powiatowym konkursie „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

PDFSprawozdanie z działań odnowy wsi za 2013 r. Ścinawa Mała.pdf (295,64KB)


 ROK 2012

„BIESIADA, BIESIADA WESOŁA ZABAWA”- BUDOWA PŁYTY BIESIADNEJ NA BOISKU SPORTOWYM W ŚCINAWIE MAŁEJ
Sołectwo Ścinawa Mała
Sołectwo Ścinawa Mała w ramach projektu „Odnowa Wsi” Starostwa Powiatowego w Nysie
 wykonało następujące prace:
 • przygotowanie i niwelacja terenu,
 • wywóz ziemi,
 • utwardzenie podłoża tłuczniem,
 • ustawienie krawężników,
 • wyłożenie płyty biesiadnej kostka brukową.
 
Koszt realizacja zadania:
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Udział własny Sołectwa
 
 
 
Całkowita kwota zadania
1.
Ścinawa Mała 
Biesiada, biesiada wesoła zabawa – budowa płyty biesiadnej na boisku sportowym w Ścinawie Małej
2 500
2 498,53
2 498,54
4 200,00
 
 
 
9 197,07
Suma:
2 500
2 498,53
2 498,54
4 200,00
 
9 197,07
 
Sporządziła: Dominika Furmankiewicz
Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz

ROK 2011
„PARKING WRAZ ZE SKWEREM I ZADRZEWIONĄ ALEJĄ PRZY OSRODKU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚCINAWIE MAŁEJ”
Sołectwo Ścinawa Mała w ramach projektu „Odnowa Wsi” Starostwa Powiatowego w Nysie
 wykonało następujące prace:
 • przygotowanie i niwelacja terenu,
 • wywóz ziemi,
 • rozplantowanie i utwardzenie piasku i tłucznia,
 • ułożenie krawężników, kostki brukowej i kamienia
 • nasadzenie drzewek i krzewów
 
Koszt realizacja zadania:
 
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Udział własny Sołectwa
 
 
 
Całkowita kwota zadania
1.
Ścinawa Mała 
Parking wraz ze skwarem zadrzewiona aleja przy Ośrodku Integracji Społecznej w Ścinawie Małej
2 000
1 978,80
1 999,70
12 619,17*
 
 
 
16 597,67
Suma:
2 000
1 978,80
1 997,70
12 619,17*
 
16 597,67
 
* W tym środki z Funduszu sołeckiego przeznaczone przez sołectwo do realizacji projektu
 
Sporządziła: Dominika Furmankiewicz
Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz  
 
PA110185.jpeg PA110186.jpeg PA110189.jpeg PA110196.jpeg

ROK 2010

„PŁYTA TANECZNA WRAZ ZE SCENĄ I ZADASZENIEM NA BOISKU SPORTOWYM
W ŚCINAWIE MAŁEJ”

Sołectwo Ścinawa Mała w ramach projektu wykonało następujące prace:

 • przygotowanie i niwelacja terenu,
 • wywóz ziemi,
 • utwardzenie podłoża tłuczniem,
 • wykopy pod słupy nośne,
 • ustawienie konstrukcji,
 • montaż dachu,
 • montaż sceny,
 • impregnacja zamontowanych elementów,
 • wyłożenie całej powierzchni płyty tanecznej kostką brukową.

Koszt realizacji zadania:

 

Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Całkowita kwota zadania
1.
Ścinawa Mała
Płyta taneczna wraz ze sceną i zadaszeniem na boisku sportowym w Ścinawie Małej.
2 000
2 000
2000
10 413,85
Suma:
2 000
2 000
2000
10 413,85

 


ROK 2009

„PLAC ZABAW DLA DZIECI W ŚCINAWIE MAŁEJ”

Sołectwo Ścinawa Mała w ramach projektu wykonało następujące prace:

• wykonanie prac niwelacyjnych terenu,
• koszenie i karczowanie terenu,
• remont ogrodzenia,
• zakup materiałów, ławek, huśtawek i zestawu „Karolina”,
• montaż ławek, huśtawek i zestawu „Karolina”,
• montaż piaskownicy.

DOCKoszt realizacji zadania (33,50KB)

PA130068.jpeg PA130069.jpeg PA130070.jpeg PA130071.jpeg