Dziś są imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
Wybierz język:
 16-12-2009 15:09

Węża

Rok 2015 - Sołectwo nie brało udziału w powiatowym konkursie „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.


Rok 2014 - Sołectwo nie brało udziału w powiatowym konkursie „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2014 Sołectwo Węża.pdf (2,04MB)


Rok 2013 - Sołectwo brało udział w powiatowym konkursie „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”, ale nie otrzymało dotacji.

PDFSprawozdanie z działań odnowy wsi za 2013 r. Węża.pdf (304,82KB)


Rok 2012 - Sołectwo nie prowadziło działań w ramach powiatowego konkursu „Odnowy wsi”.


Rok 2011 - Sołectwo nie prowadziło działań w ramach powiatowego konkursu „Odnowy wsi”.


 ROK 2010

„OGRZEWANIE KOMINKOWE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ”
W WĘŻY

Sołectwo Węża w ramach projektu wykonało następujące prace:

  • częściowa rozbiórka parkietu i przygotowanie podłoża pod kominek,
  • wykonanie i montaż kominka wraz z zabudową,
  • wykonanie i montaż kominka wraz z instalacją rozprowadzającą ciepło oraz zabudowa instalacji,
  • uprzątnięcie i wywózka gruzu po wykonanych pracach,
  • wykucie i montaż kratek wentylacyjnych,
  • malowanie po przeprowadzonych pracach,
  • prace porządkowe po zakończeniu prac instalacyjnych, umycie okien, Sali, pomieszczeń gospodarczych, wyposażenia.

Koszt realizacji zadania

 

Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Całkowita kwota zadania
1.
Węża
Ogrzewanie kominkowe świetlicy wiejskiej.
2 000
2 000
2000
15 067,87
Suma:
2 000
2 000
2000
15 067,87

 


ROK 2009

„PLAC REKREACYJNO-SPORTOWY DLA DZIECI MUCHOMOREK” - WĘŻA


Sołectwo Węża w ramach projektu wykonało następujące prace:

• uporządkowanie terenu pod plac zabaw,
• malowanie płotu i bramy,
• posadzenie drzewek, krzewów i wykonanie skalniaka,
• montaż zestawu Maciek.

DOCKoszt realizacji zadania (32,50KB)

PA090061.jpeg PA090063.jpeg PA090064.jpeg