Dziś są imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
Wybierz język:
 22-12-2009 08:00

Włodary

ROK 2016

„O to dbamy co mamy - Włodary”

Zakres wykonywanych prac:

 • demontaż istniejącej – tymczasowej siatki leśnej,
 • zakup, zabudowa i montaż słupków oraz paneli ogrodzeniowych murawy boiska,
 • zabezpieczenia ogrodzenia przed demontażem przez osoby trzecie,
 • prace porządkowe.

Lp.

nazwa wydatku

ogólna

kwota

Źródła finansowania [zł]

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina  Korfantów

Udział własny Sołectwa

inne

 

 

 

1.

 

2.

 

 

 

 

 

Zakup słupków ogrodzeniowych i paneli 

 Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

 

 

 

 

3 000,00

 

2 900,00

 

 

 

 

 

 

1 500,00

 

-

 

 

 

 

 

1 500,00

 

-

 

 

 

 

 

-

 

2 900,00

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIE:

5 900,00

   1 500,00

 

 1 500,00

 

2 900,00

0,00

 

20160812_115154.jpeg 20160820_112637.jpeg 20160820_132834.jpeg

Sporządził: Błażej Kowalski

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz

 


ROK 2015

Sołectwo nie brało udziału w powiatowym konkursie „Odnowa wsi w powiecie nyskim”.


ROK 2014

PDFSPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2014 Sołectwo Włodary.pdf (2,30MB)

„Centrum spotkań we Włodarach”

 

Zakres wykonywanych prac:

- przygotowanie terenu pod ławki,

- zakup i ustawienie 8 ławek parkowych,

- prace porządkowe.

 

Lp.

Nazwa wydatku

Ogólna wartość

Starostwo Powiatowe w Nysie

Gmina Korfantów

Udział własny sołectwa

Inne

1.

Zakup ławek parkowych

1 839,98 zł

919,99 zł

919,99 zł*

-

-

2.

Wkład własny sołectwa – praca mieszkańców

2 162,00 zł

-

-

2 162,00 zł

-

Razem:

4 001,98 zł

919,99 zł

 919,99 zł*

2 162,00 zł

-

* środki z funduszu sołeckiego w kwocie 919,99 zł

Zadanie było realizowane w ramach powiatowego konkursu „ Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

WP_20140915_002.jpeg WP_20140915_005.jpeg WP_20140915_008.jpeg

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


2013 rok

„ Camp Nou” we Włodarach

Sołectwo Włodary w ramach projektu wykonało:

- przeprowadziło niwelację płyty boiska – równanie dwukrotne walcem drogowym,

- zamontowało elementy ogrodzenia panelowego boiska,

- zabudowało i zamontowało podpory piłkochwytów,

- prace porządkowe, koszenie.

 

Kwota dofinansowania                  ze Starostwa Powiatowego                      w Nysie

Wykorzystane środki ze Starostwa Powiatowego                        w Nysie

Wkład Gminy Korfantów

Wkład sołectwa

Wartość zadania

2 000,00 zł

2 000,00 zł

9 000,00* zł

3 360,00 zł

14 360,00 zł

* środki z funduszu sołeckiego w kwocie 7 000 zł

 

Sołectwo Włodary otrzymało nagrodę w wysokości 1 000 zł za udział w konkursie na „ Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim w 2013 r.”. Środki z nagrody Sołectwo przeznaczyło na zakup ławek.

WP_20131011_001.jpeg WP_20131011_002.jpeg WP_20131011_006.jpeg

Sporządziła: Magdalena Martynowicz

Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz


Rok 2012 - Sołectwo nie prowadziło działań w ramach powiatowego konkursu „Odnowy wsi”.


 ROK 2011

„NASZE CAMP NOU – II ETAP”
Sołectwo Włodary
Sołectwo Włodary w ramach projektu „Odnowa Wsi” starostwa powiatowego w Nysie
 wykonało następujące prace:
 •  wstępna niwelacja płyty boiska – gruberowanie,
 • oczyszczanie terenu płyty boiska z pozostałości konarów, korzeni oraz kamienie,
 • konchowa niwelacja płyty boiska agregatem rolniczym pod zasiew trawy,
 • zasiew trawy ( ciągnik rolniczy – siewnik)
 • założenia i montaż części elementów ogrodzenia boiska,
 • prace porządkowe m.in. grabienie, wywóz kamieni,
 • dwukrotne koszenie i wywóz trawy.
  PA110201.jpeg PA110202.jpeg
 
Koszt realizacja zadania:
 
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Udział własny Sołectwa
 
 
 
Całkowita kwota zadania
1.
Włodary
 Nasze CAMO NOU – II etap
2 000
1 978,80
2 000,00
7 500,00*
3 200,00
 
 
15 454,21
Suma:
2 000
1 999,99
9 500,00
3 200,00
 
15 454,21
 
* W tym środki z Funduszu sołeckiego przeznaczone przez sołectwo do realizacji projektu
 
Sporządziła: Dominika Furmankiewicz
Akceptowała: Jolanta Grzegorzewicz

 ROK 2010

„KROK PO KROKU DO CELU – CZYLI ODNOWA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI”
w Sołectwie Włodary

Sołectwo Włodary w ramach projektu wykonało następujące prace:

 •  demontaż i wymiana drzwi wraz z obróbką,
 • modernizacja instalacji elektrycznej,
 • naprawy tynkarskie sufitu i ścian,
 • malowanie ścian i sufitu,
 • przygotowanie podłoża oraz ułożenie paneli podłogowych,
 • montaż rolet przeciwsłonecznych.

Koszt realizacji zadania

 

Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dof. Starostwo Powiatowe
Wykorzystane
środki
z dotacji
Środki
z budżetu Gminy
Całkowita kwota zadania
1.
Włodary
Krok po kroku do celu – czyli odnowa naszej miejscowości.
2 000
1 989,07
1989,07
11 529,18
Suma:
2 000
1 989,07
1989,07
11 529,18

 


ROK 2009

„CENTRUM E-LEARNINGU” WE WŁODARACH

Sołectwo Włodary w ramach projektu wykonało następujące prace:

- wymieniono okna (6szt) wraz z zabudową parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- wymieniono poszycie sufitu;
- naprawiono legary i wymieniono podłogi;
- zmodernizowano instalację elektryczną (wymiana starej na nową);
- uzupełniono tynki, szpachlowanie ścian;
- wymieniono drzwi;
- przygotowano i pomalowano ściany oraz sufit;

DOCKoszt realizacji zadania (31,50KB)

Obraz 101.jpeg PA260100.jpeg PA260101.jpeg