Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 23-11-2009 09:17

Budowa Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej

1.jpeg     2.jpeg     3.jpeg
Projekt współfinansowany przez UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi".

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 listopada 2009r. z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ATRA U” Jadwiga Flek 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 9 została podpisana umowa dot. „Budowy Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej” – Ścinawa Mała Rynek 45c na kwotę brutto 1.050.666,81 zł z planowanym terminem zakończenia robót do 10 września 2010r. Przekazanie placu budowy nastąpi 23 listopada 2009r.
Do końca 2009r. przewidziano wykonanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 190.000,00 zł. Oprócz robót budowlanych na tym zadaniu przewidziano również zakup wyposażenia na szacunkową kwotę 45.000,00 zł, którą ujęto we wniosku o dofinansowanie.

Na powyższe zadanie zostało przyznane gminie dofinansowanie z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Nadzór inwestorski nad realizacją robót będzie prowadziła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Spółka z o.o. 45-062 Opole ul. T. Kościuszki 31.

Przewidywany zakres inwestycji obejmuje m.in.:
- rozbiórkę istniejącego budynku OSP z pozostawieniem wieży,
- wykonanie robót ziemnych i fundamentowych,
- wykonanie robót murowych ścian zewnętrznych, wewnętrznych, schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz posadzek,
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, obróbkami i orynnowaniem,
- wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej, sanitarnej, wod.-kan, co oraz kotłownia z kotłem i zbiornikiem na olej opałowy,
- wykonanie przyłącza wodociągowego, odpływu kanalizacji oraz zbiornika na nieczystości ciekłe,
- wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w szybie samonośnym
- wykonanie robót wykończeniowych obejmujących m.in. położenie tynków, roboty malarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewacyjne z ociepleniem.

Ogólne parametry techniczne budynku:
- kubatura - 2.355,8 m³
- powierzchnia użytkowa - 406,58 m²
w tym wieża - 11,90 m²
- powierzchnia zabudowy - 247,8 m²

Zakończono przebudowę i rozbudowę remizy OSP z przystosowaniem części obiektu na świetlicę wiejską w Ścinawie Małej ul. Rynek 45c. 5 listopada 2010r. dokonano protokolarnego odbioru inwestycji. Po otrzymaniu decyzji na użytkowanie zostanie złożony wniosek o płatność którego przewidywana wysokość dofinansowania wynosi 345.000,00 zł.

Budynek przed przebudową:
Remiza Ścinawa Mała 20072009 043 (11).jpeg Remiza Ścinawa Mała 20072009 043 (14).jpeg Remiza Ścinawa Mała 20072009 043 (19).jpeg

Projekt przebudowy:
rysunek elewacji południowej (kolorystyka) -rys.04.jpeg rysunek elewacji północnej (kolorystyka) -rys.05.jpeg rysunek elewacji wschodniej (kolorystyka) -rys.02.jpeg rysunek elewacji zachodniej (kolorystyka) -rys.03.jpeg

grudzień 2009 rok
Ścinawa Remiza 046.jpeg Ścinawa Remiza 048.jpeg Ścinawa Remiza 049.jpeg Ścinawa Remiza 053.jpeg Ścinawa Remiza 055.jpeg

kwiecień-maj 2010 rok
IMG_4314.jpeg IMG_4317.jpeg IMG_4319.jpeg IMG_4320.jpeg zdjęcia 005.jpeg

czerwiec 2010 rok
IMG_0192.jpeg IMG_0200.jpeg IMG_0207.jpeg IMG_0191.jpeg

lipiec 2010 rok
IMG_0226.jpeg IMG_0231.jpeg IMG_0240.jpeg

sierpień 2010 rok
IMG_8023.jpeg IMG_8024.jpeg IMG_8025.jpeg IMG_8027.jpeg IMG_8028.jpeg IMG_8030.jpeg IMG_8031.jpeg

wrzesień 2010 rok
IMG_0023.jpeg IMG_0024.jpeg IMG_0026.jpeg IMG_0029.jpeg IMG_0031.jpeg IMG_0033.jpeg

październik 2010 rok
IMG_0600.jpeg IMG_0603.jpeg IMG_0605.jpeg IMG_0606.jpeg IMG_0607.jpeg IMG_0609.jpeg

listopad 2010 rok
IMG_1088.jpeg IMG_1091.jpeg IMG_1092.jpeg IMG_1097.jpeg