Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 07-09-2009 08:51

Budowa gimnazjum przy ul. Adama Mickiewicza w Korfantowie

Zaprojektowany budynek dydaktyczny składa się z dwóch prostopadłych skrzydeł połączonych dominującym elementem centralnym. Budynek zaprojektowano z trzema kondygnacjami:
3 naziemne + piwnica częściowo zagłębiona, budynek będzie posiadał 13 sal lekcyjnych i 1 salę komputerową.

Główne wejście do Szkoły zaprojektowano od strony ul. Mickiewicza w elemencie centralnym, po przeciwległej stronie znajduje się wyjście na dziedziniec szkolny.

gimna.jpeg elewacja1.jpeg elewacja2.jpeg

1 grudnia 2008 roku Burmistrz Korfantowa zawarł porozumienie dotyczące realizacji powyższego zadania. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie był głównym wykonawcą tej inwestycji.

Funkcję kierownika budowy pełni Pan Ryszard Pamuła
Nadzór inwestorski na tym zadaniu pełni : Firma INWESDIM z Opola


Zrealizowano roboty budowlane obejmujące budowę budynku dydaktycznego Gimnazjum w Korfantowie przy ul. Adama Mickiewicza nr 1. Prace rozpoczęto w XII 2008r. zakończono oddaniem obiektu do użytkowania i oficjalnym otwarciu obiektu Gimnazjum w dniu 2 września 2011 roku. Budynek dydaktyczny składa się z dwóch prostopadłych skrzydeł połączonych dominującym elementem centralnym. Budynek posiada trzy kondygnacje, na których znajdują się między innymi 14 sal lekcyjnych, stołówkę i bibliotekę.
Główne wejście do Szkoły jest od strony ul. Mickiewicza w elemencie centralnym, po przeciwległej stronie znajduje się wyjście na dziedziniec szkolny.
Zestawienie powierzchni budynku:
- pow. całkowita 3 679 m2,
- pow. zabudowy 1 548 m2.
Razem pow. użytkowa 3 593,2 m2 .
Kubatura 20 382 m3 .

Zakres prac obejmował między innymi:
Roboty ogólnobudowlane, montaż osprzętu elektrycznego i przyborów sanitarnych, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, roboty zewnętrzne, ułożenie kostki betonowej, wykonanie odwodnienia i przyłączenia do kanalizacji deszczowej, oraz prace towarzyszące inwestycji obejmujące m.in.: instalacje alarmowe, monitoringu, czujniki ruchu, rolety zewnętrzne antywłamaniowe, ogrzewanie rynien, koszty dozoru i ochrony, mediów, opracowanie dokumentacji zamiennej, wykonanie bieżni skoku w dal, rzutu oszczepem i kulą, nasadzenie zieleni urządzonej.

 Galeria zdjęć