Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 27-07-2010 10:30

Budowa Centrum Kultury – Świetlica Wiejska w Gryżowie

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg
Projekt współfinansowany przez UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi".

Zadanie prowadzi MGOKSiR w Korfantowie. W dniu 05 października 2009r. Dyrektor MGOKSiR podpisał umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy finansowej do kwoty 500.000,00 zł w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323.

Zadanie zakłada budowę budynku parterowego o rzucie poziomym w kształcie litery L, dachu dwuspadowy o pow. użytkowej 193,7 m², powierzchni zabudowy 225,00 m2, kubaturze 855,00 m3, powierzchni parkingu 326 m2

Zadanie rozpoczęto w 2007r. wykonaniem projektu budowlanego. W 2008r. opracowano aktualizację mapy do celów projektowych, udostępniono i przygotowano teren pod planowaną budowę przyłącza wodociągowego. Pozwolenie na budowę uzyskano w 2009r. W I kwartale 2010r. rozpoczęto procedurę przetargową. W wyniku składanych protestów procedura wyłonienia wykonawcy robót wydłużyła się i zakończyła w marcu 2010r. podpisaniem umowy z firmą BUDUJ Z NAMI Spółka z o.o. ul. Kamienna 9 47-300 Krapkowice na kwotę brutto 614.268,06 zł.
Zawarto również umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego z Zakładem Usług Budowlanych inż. Józef Lis ul. Kossaka 25/12 z Nysy. Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 2010r.
Oprócz robót budowlanych na tym zadaniu przewidziano również zakup wyposażenia na szacunkową kwotę 43.000,00 zł, którą ujęto we wniosku o dofinansowanie.
Do końca czerwca br. wykonano roboty ziemne, murowe, fundamenty, ściany zewnętrzne. Obecnie realizowane są czynności związane z wykonaniem więźby dachowej i zbiornika na nieczystości ciekłe oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza.

Dotychczas wydatkowano tj. od roku 2006 do I półrocza 2010r. - 73.260,99 zł, w tym na roboty budowlane 51.909,95 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: listopad 2010r.

maj 2010 rok
Gryżów 22052010 (1).jpeg Gryżów 22052010 (13).jpeg   Gryżów 22052010 (19).jpeg Gryżów 22052010.jpeg

czerwiec 2010 rok
IMG_0170.jpeg IMG_0173.jpeg IMG_0175.jpeg IMG_0178.jpeg

lipiec 2010 rok
IMG_0206.jpeg IMG_0211.jpeg IMG_0213.jpeg IMG_0215.jpeg IMG_7273.jpeg IMG_7274.jpeg IMG_7275.jpeg

sierpień, wrzesień 2010 rok
Gryżów 001.jpeg Gryżów 002.jpeg Gryżów 006.jpeg Gryżów 008.jpeg Gryżów 010.jpeg

listopad 2010 rok
P1080664.jpeg P1080666.jpeg P1080669.jpeg

Zobacz również:
Milion złotych dofinansowania do projektów realizowanych przez gminę i MGOKSiR