Dziś są imieniny: Bogumiła, Gerarda, Józefy
Wybierz język:
 28-12-2011 14:46

Informacja dotycząca poniesionych kosztów budowy Gimnazjum w Korfantowie

Korfantów, dn. 19.12.2011r.
 
 
 
1.       Na dzień ostatecznego rozliczenia tej inwestycji tj. 3 listopada 2011 roku łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 10.505.071,06 zł.  
2.       Na powyższą wartość inwestycji składa się:
2.1   Łączny koszt robót budowlanych 8.591.583,24zł.
2.2   Wydatki towarzyszące inwestycji w kwocie 1.913.487,82 zł,
(wydatki te obejmowały m.in. prowadzenie nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, koszty mediów, dozoru i ochrony budowy, wyposażenia jak: szafki do szatni, maszyn do czyszczenia, maszty flagowe, kosze na śmieci, a także aktualizacja dokumentacji budowlanej podstawowej, wykonanie dokumentacji zamiennej, częściowego nadzoru autorskiego, obsługa kredytu, dokumentacji ogrzewania rynien, obsługi geodezyjnej, monitoringu, uruchomienia internetu i centrali telefonicznej z dostępem do sieci teleinformatycznej, wykonanie bieżni skoku w dal, rzutu oszczepem i kulą, opłaty przyłączeniowe, montaż ekranu i projektora w hollu, opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zakup gaśnic i opracowania dokumentacji p.poż., wykonania nasadzeń w obrębie obiektu.).
3.       W wydatkach inwestycyjnych zawarte są koszty robót realizowanych przez ZGKiM w Korfantowie ( w okresie 2008-2011) w wysokości 8.768.780,23zł, w tym:
- roboty ogólnobudowlane zakresu podstawowego wraz z robotami dodatkowymi 8.337.319,00zł (w zakresie robót dodatkowych wykonano m.in.: roboty instalacyjne pod urządzenia odbiorcze - monitoringu, czujek ruchu, oddymiania, ogrzewania rynien, zasilania routerów i internetu, instalacje kanalizacyjne, c.o. dodatkowe grzejniki, instalacje wodociągowe, pogrubienie podkładów pod posadzki, roboty zewnętrzne zagospodarowania terenu, dozbrojenie konstrukcji budynku, wykonanie dodatkowych pomieszczeń serwerowni oraz sanitariatów /piwnica, parter/; ujęto tu także wprowadzony VAT do robocizny i pracy sprzętu w kwocie 249.451,17zł),
- koszty towarzyszące inwestycji 431.461,23zł (kierownik budowy, dozór i ochrona budowy, energia elektryczna).
4.       W wydatkach inwestycyjnych zawarte są też koszty wykonania kotłowni z zastosowaniem kotłów kaskadowych kondensacyjnych gazowych w wysokości 254.264,24zł,
(uzyskano dofinansowanie w kwocie 26 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu).
 
 
 
Sporządził:
 
Gracjan Kurzeja
Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji