Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 23-01-2012 10:24

Budowa oczyszczalni ścieków w Przydrożu Małym

12 stycznia 2012r. Burmistrz Korfantowa otrzymał decyzję pozwolenia na użytkowanie wiejskiej oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w Przydrożu Małym.
Zadanie to realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, a obejmowało budowę wiejskiej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z ogrodzeniem obiektu. Wartość inwestycji 393.252,37 zł.
Budowa tej oczyszczalni była niezbędna dla mieszkańców osiedla. Dzięki staraniom Burmistrza, Gmina otrzymała dofinansowanie na tę inwestycję z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w kwocie 278.000,00 zł.
Wykonana oczyszczalnia o przepustowości 100 RLM zapewnia obecnie odbiór ścieków z 35 gospodarstw domowych i jest przystosowania do podłączenia kolejnych nieruchomości.

listopad 2011 roku

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg

grudzień 2011 roku

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg