Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursów przedmiotowych - etap gminny

 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjów – 20 luty 2012 r.

 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności , podniesienie poziomu umiejętności językowych. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 6 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Oleksandra Yatsyga, Członkowie: Monika Radom i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Karolina Banera
G Korfantów
73%
Oleksandra Yatsyga
2.
Jarosław Hajdasz
G Korfantów
69%
Oleksandra Yatsyga
3.
Marta Misa
ZS Ścinawa Mała
53%
Monika Radom
4.
Ewelina Pindel
ZS Ścinawa Mała
53%
Monika Radom
5.
Justyna Smolnicka
ZS Ścinawa Mała
43%
Monika Radom
6.
Piotr Łoboz
ZS Ścinawa Mała
20%
Monika Radom
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 
 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla gimnazjów – 16 luty 2012 r.

  
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności biologicznych oraz zainteresowanie młodzieży lokalnym środowiskiem przyrodniczym. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 4 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Jolanta Flakowska, Członkowie: Agnieszka Marynowicz i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Ewelina Stalska
G Korfantów
82,5%
Jolanta Flakowska
2.
Karolina Mende
G Korfantów
70%
Jolanta Flakowska
3.
Aleksandra Małysiak
ZS Ścinawa Mała
60%
Agnieszka Marynowicz
4.
Justyna Smolnicka
ZS Ścinawa Mała
47,5%
Agnieszka Marynowicz
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla gimnazjów – 15 luty 2012 r.

Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych, a także podnoszenie poziomu wiedzy matematycznej uczniów gimnazjum. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 6 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie: Przewodniczący: Ryszard Lorenc, Członkowie: Małgorzata Hetmańska i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Karolina Mende
G Korfantów
42%
Aldona Stępniewicz
2.
Ewelina Stalska
G Korfantów
36%
Małgorzata Hetmańska
3.
Paweł Szwamberg
ZS Ścinawa Mała
24%
Ryszard Lorenc
4.
Justyna Smolnicka
ZS Ścinawa Mała
18%
Ryszard Lorenc
5.
Joanna Hudyma
ZS Ścinawa Mała
15%
Ryszard Lorenc
6.
Przemysław Rembacz
ZS Ścinawa Mała
12%
Teresa Michel
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wojewódzki Konkurs Historyczny dla gimnazjów – 13 luty 2012 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia, kształtowanie szacunku wobec historii. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 5 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Agnieszka Pieczara, Członkowie: Katarzyna Sokół i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Justyna Smolnicka
ZS Ścinawa Mała
53%
Agnieszka Pieczara
2.
Sebastian Karwat
G Korfantów
43%
Katarzyna Sokół
3.
Paweł Szwamberg
ZS Ścinawa Mała
42%
Agnieszka Pieczara
4.
Dominik Paszkowski
G Korfantów
37%
Katarzyna Sokół
5.
Małgorzata Bryja
ZS Ścinawa Mała
28%
Agnieszka Pieczara
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla gimnazjów – 10 luty 2012 r.

 Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemicznych, inspirowanie uczniów do kształtowania i doskonalenia umiejętności z zakresu chemii, wyłonienie i promowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach w dziedzinie chemii. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięła udział 1 uczennica z Gimnazjum w Korfantowie. Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Marzena Zawadzka-Maćków, Członkowie: Agnieszka Marynowicz i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Ewelina Stalska
G Korfantów
41%
Marzena Zawadzka-Maćków
Z uwagi na fakt, że uczestniczka nie uzyskała wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nie wytypowała jej do eliminacji wojewódzkich.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla gimnazjów – 03.02.2012 r.

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Celem konkursu jest wykrywanie uzdolnień młodzieży, popularyzowanie geografii wśród młodzieży gimnazjalnej oraz rozwijanie zainteresowań geograficznych. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 4 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). 
Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Barbara Skiba, Członkowie: Jolanta Woźniak i Aneta Kita.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Paweł Szwamberg
ZS Ścinawa Mała
67%
Jolanta Woźniak
2.
Karolina Mende
G Korfantów
66%
Barbara Skiba
3.
Klaudia Simon
ZS Ścinawa Mała
36%
Jolanta Woźniak
4.
Katarzyna Hudyma
ZS Ścinawa Mała
31%
Jolanta Woźniak
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego dla gimnazjów – 1 luty 2012 r.

Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest popularyzacja i pogłębianie znajomości języka niemieckiego, inspirowanie uczniów do pracy samokształcącej oraz pogłębianie wiedzy o Niemczech, Niemcach i Śląsku Opolskim. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 12 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Patrycja Magiera, Członkowie: Justyna Kuśnierz i Grzegorz Saga.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Samuel Spicki
G Korfantów
71,5%
Patrycja Magiera
2.
Dawid Lisoń
G Korfantów
69%
Patrycja Magiera
3.
Denis Brzank
G Korfantów
67%
Angelika Żabińska
4.
Justyna Bidzińska
G Korfantów
63%
Patrycja Magiera
5.
Stefania Kyczka
G Korfantów
62%
Patrycja Magiera
6.
Agata Zagwocka
G Korfantów
58%
Angelika Żabińska
7.
Fabian Nowotny
G Korfantów
42%
Angelika Żabińska
8.
Klaudia Faltyn
ZS Ścinawa Mała
58%
Angelika Żabińska
9.
Angelika Gąsior
G Korfantów
37,5%
Patrycja Magiera
10.
Małgorzata Bryja
ZS Ścinawa Mała
37%
Justyna Kuśnierz
11.
Sonia Kumala
ZS Ścinawa Mała
37%
Magdalena Wójcicka 
12.
Emilia Sobota
G Korfantów
34,5%
Angelika Żabińska
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka 

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla szkół podstawowych – 30 stycznia 2012 r.

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu nauczania przyrody poprzez popularyzację wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół podstawowych, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, propagowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i poszanowaniu przyrody. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 16 uczniów z czterech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała, Włodary i Przechód). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie: Przewodniczący: Anna Szejdewik, Członkowie: Ewa Sopel i Dorota Łapot.

Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Aleksandra Maćków
ZSP Korfantów
85%
Anna Szejdewik
2.
Emilia Gąsior
ZS Ścinawa Mała
85%
Agnieszka Marynowicz
3.
Dawid Maćków
SP Włodary
70%
Marcin Konarski
4.
Adam Szelwach
ZSP Korfantów
65%
Anna Szejdewik
5.
Marta Bandurowska
ZS Ścinawa Mała
65%
Agnieszka Marynowicz
6.
Agnieszka Mariowska
ZSP Korfantów
65%
Anna Szejdewik
7.
Sandra Bajor
ZS Ścinawa Mała
55%
Agnieszka Marynowicz
8.
Michał Bidziński
ZSP Korfantów
55%
Anna Szejdewik
9.
Anna Otremba
ZSP Korfantów
55%
Anna Szejdewik
10.
Paulina Bej
ZSP Korfantów
55%
Anna Szejdewik
11.
Aleksandra Świerczewska
ZSP Korfantów
55%
Anna Szejdewik
12.
Sylwia Kucharzak
SP Włodary
50%
Marcin Konarski
13.
Radosław Kasprzyk
ZS Ścinawa Mała
50%
Agnieszka Marynowicz
14.
Paweł Przyklenk
ZS Przechód
40%
Dorota Łapot
15.
Radosław Krawczyk
ZS Przechód
30%
Dorota Łapot
16.
Łukasz Sosulski
SP Włodary
25%
Marcin Konarski
Do udziału w eliminacjach wojewódzkich Komisja Gminna wytypowała Aleksandrę Maćków oraz Emilię Gąsior, które uzyskały po 85% poprawnych odpowiedzi.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka 
 

 
Wojewódzki Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych – 13 stycznia 2012 r.
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia, kształtowanie szacunku wobec historii. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 4 uczniów z trzech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Andrzej Kruczkiewicz, Członkowie: Katarzyna Sokół i Agnieszka Pieczara.
Osiągnięcia laureatów:
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Tomasz Misztal
SP Korfantów
83,3%
Wiesław Król
2.
Antoni Misztal
SP Korfantów
61,7%
Wiesław Król
3.
Sandra Bajor
SP Ścinawa Mała
46,7%
Agnieszka Pieczara
4.
Paweł Przyklenk
SP Przechód
28%
Andrzej Kruczkiewicz
Informuję, że Wojewódzka Komisja Konkursowa zakwalifikowała ucznia Tomasza Misztala do eliminacji wojewódzkich.
 


 

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 


 

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla szkół podstawowych – 12 stycznia 2012 r.

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych, ujawnianie talentów stworzenie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 6 uczniów z trzech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała i Włodary). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Mirecka, Członkowie: Halina Sieniakiewicz  i Beata Zuba.
a oto osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Anna Otremba
ZSP Korfantów
62,5%
Aleksandra Marecka
2.
Agnieszka Mariowska
ZSP Korfantów
60%
Aleksandra Marecka
3.
Antoni Misztal
ZSP Korfantów
60%
Aleksandra Marecka
4.
Marta Bandurowska
ZS Ścinawa Mała
55%
Beata Zuba
5.
Michał Bidziński
ZSP Korfantów
55%
Aleksandra Marecka
6.
Nikola Łankowska
SP Włodary
27,5%
Halina Sieniakiewicz
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
  

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny dla gimnazjów – 11 stycznia 2012 r.

 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych na etapie gimnazjum. Popularyzowanie języka polskiego i ujawnianie talentów polonistycznych uczniów, a przez to podnoszenie wyników nauczania oraz lepsze przygotowanie absolwentów gimnazjów do dalszego kształcenia. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 9 uczniów z dwóch gimnazjów (Korfantów, Ścinawa Mała). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Stanisława Faron-Mroczko, Członkowie: Ireneusz Misztal i Jolanta Grzegorzewicz..
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Paulina Jarosik
G Ścinawa Mała
89,7%
Józefa Frukacz
2.
Karolina Mende
G Korfantów
79,5%
Ireneusz Misztal
3.
Ewelina Stalska
G Korfantów
64,1%
Katarzyna Koteluk
4.
Luiza Luchowska
G Korfantów
56,4%
Katarzyna Koteluk
5.
Karolina Banera
G Korfantów
53,8%
Ireneusz Misztal
6.
Marcin Świerczewski
G Korfantów
53,8%
Ireneusz Misztal
7.
Dorota Buszyńska
G Korfantów
51,3%
Ireneusz Misztal
8.
Marta Bieda
G Korfantów
46,2%
Katarzyna Koteluk
9.
Kamila Herman
G Korfantów
43,6%
Katarzyna Koteluk
Do udziału w eliminacjach wojewódzkich Komisja Gminna wytypowała Paulinę Jarosik, która uzyskała 89, 7% poprawnych odpowiedzi.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny  
dla szkół podstawowych – 10 stycznia 2012 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych już na etapie klas IV-VI szkoły podstawowej. Popularyzowanie języka polskiego i ujawnianie talentów polonistycznych uczniów. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 8 uczniów z trzech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała i Włodary). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Bożena Porąbka, Członkowie: Agnieszka Andrejszyn i Stanisława Faron-Mroczko.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Aleksandra Maćków
ZSP Korfantów
82%
Joanna Fudali
2.
Aleksandra Świerczewska
ZSP Korfantów
79%
Agnieszka Andrejszyn
3.
Agnieszka Mariowska
ZSP Korfantów
76%
Joanna Fudali
4.
 
Marta Bandurowska
ZS Ścinawa Mała
67%
Agnieszka Pieczara
5.
Radosław Kasprzyk
ZS Ścinawa Mała
67%
Agnieszka Pieczara
6.
Sylwia Kucharzak
SP Włodary
67%
Bożena Porąbka
7.
Anna Otremba
ZSP Korfantów
67%
Agnieszka Andrejszyn
8.
Monika Świerczewska
ZSP Korfantów
67%
Agnieszka Andrejszyn
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 

 Wojewódzki Konkurs Techniczny  
dla szkół podstawowych – 9 stycznia 2012 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką, podniesienie poziomu nauczania techniki i kultury technicznej młodzieży, inspirowanie uczniów do pracy samokształcącej, propagowanie działalności technicznej uczniów. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięła udział 1 uczennica ze Szkoły Podstawowej w Ścinawie Małej.
Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Beata Zuba, Członkowie: Violetta Piekarska i Aneta Kita.
 
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Oliwia Krzemianowska
ZS Ścinawa Mała
50%
Beata Zuba
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

  

  Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
dla szkół podstawowych – 5 stycznia 2012 r.

  
Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności oraz podniesienie umiejętności językowych. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięły udział 3 szkoły podstawowe (Korfantów, Ścinawa Mała i Włodary). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Ewa Walczak, Członkowie: Małgorzata Kamińska i Monika Radom.
Osiągnięcia laureatów:

Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Agnieszka Mariowska
ZSP Korfantów
55%
Ewa Walczak
2.
Aleksandra Maćków
ZSP Korfantów
50%
Ewa Walczak
3.
Emilia Gąsior
ZS Ścinawa Mała
50%
Monika Radom
4.
Marta Bandurowska
ZS Ścinawa Mała
47,5%
Monika Radom
5.
Radosław Kasprzyk
ZS Ścinawa Mała
45%
Monika Radom
6.
Oliwia Jasińska
ZSP Korfantów
45%
Ewa Walczak
7.
Sylwia Kucharzak
SP Włodary
35%
Małgorzata Kamińska
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.

 Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
 

 
 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego  
dla szkół podstawowych – 4 stycznia 2012 r.
 
 
 
Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja i pogłębianie znajomości języka niemieckiego, inspirowanie uczniów do pracy samokształcącej oraz pogłębianie wiedzy o Niemczech i Śląsku Opolskim. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wzięło udział 14 uczniów z trzech szkół podstawowych (Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód). Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Patrycja Magiera, Członkowie: Monika Wójcik i Justyna Kuśnierz.
Osiągnięcia laureatów:
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Rafał Spyra
ZSP Korfantów
67%
Angelika Żabińska
2.
Michelle Korgiell
ZS Przechód
65%
Monika Wójcik
3.
Karolina Dyl
ZS Ścinawa Mała
58%
Justyna Kuśnierz
4.
Aleksander Fudali
ZSP Korfantów
52%
Angelika Żabińska
5.
Marta Bandurowska
ZS Ścinawa Mała
50%
Justyna Kuśnierz
6.
Radosław Kasprzyk
ZS Ścinawa Mała
44%
Justyna Kuśnierz
7.
Emilia Gąsior
ZS Ścinawa Mała
39%
Justyna Kuśnierz
8.
Agnieszka Mariowska
ZSP Korfantów
39%
Patrycja Magiera
9.
Katarzyna Malinowska
ZSP Korfantów
36%
Angelika Żabińska
10.
Patrycja Dobrowolska
ZS Ścinawa Mała
32%
Magdalena Wójcicka
11.
Anna Otremba
ZSP Korfantów
29%
Angelika Żabińska
12.
Aleksandra Maćków
ZSP Korfantów
27%
Patrycja Magiera
13.
Tomasz Misztal
ZSP Korfantów
23%
Angelika Żabińska
14.
Natalia Bidzińska
ZSP Korfantów
12%
Angelika Żabińska
Z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.
 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka