Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 21-03-2012 14:12

Zaproszenie na bezpłatny kurs

Dzięki Wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła nabór uczestników II edycji profesjonalnego kursu przewodnickiego, którego integralną częścią  stanowić będą zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego, prowadzone innowacyjną metodą ACCUEIL. O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby, które:
-         ukończyły 18 rok życia,
-         zamieszkują na terenie województwa opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
-         wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
-         posiadają maksymalnie średnie wykształcenie,
-         ich stan zdrowia umożliwia wykonanie zawodu przewodnika turystycznego terenowego po województwie opolskim,
-          nie były karane.
 Termin rekrutacji od dnia 12 marca 2012 r. do 23 marca 2012 r.
 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!!
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ REKRUTACYJNĄ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE www.przewodnik2.orot.pl