Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 11-01-2012 15:12

„Monografia Przyrodnicza Gminy Korfantów” już wydana

W dniu 09.01.2012 r. w bibliotece korfantowskiego Gimnazjum odbyło się spotkanie autorskie z dr hab. Grzegorzem Kopijem, prof. nadzw. pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, autorem „Monografii Przyrodniczej Gminy Korfantów”. Pozycja ta została wydana nakładem Gminy Korfantów przy dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie szkół terenu Gminy Korfantów wraz z opiekunami, zaproszeni goście, m.in. Pan Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nysie Pan Jacek Tarnowski, przedstawiciel Partnerstwa Borów Niemodlińskich Pan Daniel Podobiński oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Podczas spotkania autor opowiedział o pracy nad książką, wskazał możliwość wdrożenia lokalnych programów ochrony gatunków bytujących w Gminie Korfantów. Na zakończenie spotkania osobom chętnym profesor złożył także wpisy do książki.

Celem przyświecającym realizację tego projektu jest dążenie do zmiany mentalności ekologicznej lokalnej społeczności. Mieszkańcy nie w pełni doceniają walory przyrodnicze Gminy Korfantów, czego przykładem są między innymi powstające dzikie wysypiska śmieci, czy proceder odprowadzania nieczystości płynnych z posesji do przydrożnych rowów. Zatem na władzach Gminy spoczywa odpowiedzialność edukowania jej mieszkańców, szczególnie młodych w zakresie ekologii, a tym samym zachowania obecnego stanu środowiska dla przyszłych pokoleń. Niezwykle pomocnym było zatem wydanie „Monografii Przyrodniczej Gminy Korfantów” autorstwa prof. Grzegorz Kopija, w którym to opracowaniu nakreślone zostały najważniejsze występujące w naszej gminie gatunki flory i fauny, zobrazowane niezwykłymi zdjęciami, ze wskazaniem min. na liczebność występowania czy stan zagrożenia wyginięciem. Wydanie „Monografii Przyrodniczej Gminy Korfantów” oraz rozdystrybuowanie jej wśród lokalnej społeczności ze szczególnym naciskiem na młodzież szkolną ma na celu podniesienie wiedzy o stanie środowiska naturalnego w Gminie Korfantów, a tym samym zakrzewienie świadomości ekologicznej jej mieszkańców.

Łączna wartość zadania wyniosła 45.667,50 zł, a na sumę tę składa się wynagrodzenie autora oraz koszty druku. Dotacja pochodząca z WFOŚiGW w Opolu wyniosła 13.100,00 zł, co stanowiło 50% kosztu netto druku.

Zapraszamy mieszkańców do Biblioteki Miejskiej w Korfantowie, gdzie można zapoznać się z tą niezwykle ciekawą pozycją wydawniczą.

DSC00248.jpeg DSC00249.jpeg DSC00250.jpeg DSC00251.jpeg DSC00252.jpeg DSC00253.jpeg DSC00254.jpeg DSC00255.jpeg DSC00256.jpeg DSC00257.jpeg DSC00258.jpeg DSC00259.jpeg