Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 08-11-2011 11:20

Realizacja projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”

baner.jpeg

Podstawowe informacje oraz zasady rekrutacji do projektu

Informujemy, że Gmina Korfantów przystępuje do realizacji projektu pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Z terenu Gminy Korfantów w projekcie biorą udział 4 szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa w Korfantowie, Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej, Szkoła Podstawowa we Włodarach oraz Szkoła Podstawowa w Przechodzie.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I - VI szkół podstawowych.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe tj.:
1. Blok artystyczny „Sztuka niejedno ma imię”
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „W krainie liter i liczb”
3. Blok matematyczno-przyrodniczy „Miłośnik przyrody”, „Mały matematyk”
4. Blok sportowy „Mały olimpijczyk”
5. Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne

Zajęcia dodatkowe przeznaczone są dla uczniów celem rozwijania kompetencji w zakresie umiejętności matematycznych i naukowo technicznych, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz sprawności fizycznej.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów ze zdiagnozowanymi brakami wiedzy i umiejętności w zakresie języka polskiego i matematyki.
Celem zajęć pedagogiczno – psychologicznych jest wzmocnienie u uczniów otwartości i samooceny oraz motywacji uczniów do dalszego rozwoju edukacyjnego.
Regulamin uczestnictwa w Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:
DOCRegulamin naboru 2011 (135,00KB)
DOCFormularz zgłoszeniowy (313,50KB)
DOCDeklaracja (171,50KB)
DOCOświadczenie o danych osobowych (42,50KB)
Podstawowy termin zakończenia rekrutacji: 15 listopada 2011 r.