Dziś są imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora
Wybierz język:
 28-01-2011 07:50

Ogłoszenie o konkursie ofert w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadań Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.