Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 13-01-2011 15:14

Uwaga przedsiębiorco !

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
45 – 064 Opole, ul. Damrota 4
 
 
 
PUNKT KONSULTACYJNY
Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
Zaprasza przedsiębiorców
oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników
do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej,
która świadczona będzie dnia 31 stycznia 2011
w godzinach 10.00-14.00
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
ul. Rynek 10
 
 
Zakres usługi informacyjnej:
1. Działalność gospodarcza:
·          podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności
i kontrola przedsiębiorstw
·          rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 
2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizacjęprojektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:
 
  • Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
 
3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.
 
4. Inne informacje, w tym:
 
  • Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu
zrzeszających przedsiębiorców danej branży
  • Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające
informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.