Dziś są imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Wybierz język:
 13-12-2010 08:59

Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 25 kwietnia 2012r. (środa) o godz.13 00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.
 
Porządek obrad:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Ocena funkcjonowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów:
a)        wystąpienie Burmistrza Korfantowa, Komendanta Powiatowego Policji w Nysie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie;
b)       pytania i dyskusja radnych;
c)        podjęcie uchwały w sprawie stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów.
5.       Podjęcie uchwał:
a)       w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok;
b)       w sprawie likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej;
c)       w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej we Włodarach;
d)       w sprawie likwidacji Przedszkola we Włodarach;
e)       w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodu publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Korfantów;
f)         w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów;
g)       w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Korfantów;
h)       w sprawie nadania imienia ,,Misia Uszatka” dla Przedszkola w Korfantowie;
i)         w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012- 2014.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia:
8.       Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
9.       Zamknięcie   obrad XX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
 
 
Przewodniczący
/-/ Kazimierz Didyk