Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 08-02-2011 08:38

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla gimnazjów – 28 stycznia 2011 r.

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Celem konkursu jest rozwijanie i pobudzanie  zainteresowań uczniów fizyką, podnoszenie wyników pracy nauczyciela z uczniami zdolnymi, zainteresowanymi fizyką. W konkursie wojewódzkim etapu gminnego wziął udział 1 uczeń z Gimnazjum w Korfantowie. Nad przebiegiem konkursu czuwała Gminna Komisja powołana przez Burmistrza Korfantowa w składzie:Przewodniczący: Marek Misztal, Członkowie: Jadwiga Schwarzer i Jolanta Grzegorzewicz.
Osiągnięcia laureatów:
 
Lp.
Uczeń
Szkoła
Procent poprawnych odpowiedzi
Opiekun
1.
Krzysztof Bednarski
Korfantów
40
Jadwiga Schwarzer
Z uwagi na fakt, że uczestnik konkursu nie uzyskał wymaganej liczby punktów Komisja Gminna nikogo nie wytypowała do eliminacji wojewódzkich.