Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 24-01-2011 13:40

Program „STUDENT II”

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Zgodnie z procedurami realizacji programu termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.

Obszerna informacja o programie zamieszczona jest w materiale informacyjnym dołączonym do niniejszego pisma oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON/STUDENT II/Procedury realizacji programu oraz załączniki). Informacje o programie można również uzyskać w tutejszym Oddziale Funduszu pod nr tel. (77) 887 20 27, a także w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Tel. 77 4343820 .