Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 16-02-2011 09:23

Zebrania wiejskie

Zebranie wiejskie w Starej Jamce

W dniu 4 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Starej Jamce odbyło się zebranie wiejskiej. Podczas zebrania dokonano wyboru Sołtysa Wsi, którym został Pan Wojciech Pabian oraz wybrano Radę Sołecka w składzie:
1) Pani Anetta Golińska;
2) Pan Andrzej Kaloch;
3) Pani Barbara Kamińska;
4) Pan Jan Lakwa;
5) Pan Adam Zioło.


Zebranie wiejskie w Rynarcicach

W niedzielę 6 lutego br. mieszkańcy Rynarcic podczas Zebrania Wiejskiego, wybrali Sołtysa Wsi, którym została Pani Alfreda Woźna oraz Radę Sołecką w składzie:
1) Pan Jan Dawidowicz;
2) Pani Sylwia Dawidowicz
3) Pani Janina Gaweł.
Zebranie wiejskie dokonało także zmiany Lidera Wsi, którym wybrany został Pan Mateusz Gaweł.

narada z sołtysami 003.jpeg narada z sołtysami 004.jpeg narada z sołtysami 008.jpeg narada z sołtysami 010.jpeg narada z sołtysami 012.jpeg narada z sołtysami 013.jpeg narada z sołtysami 016.jpeg narada z sołtysami 017.jpeg narada z sołtysami 019.jpeg narada z sołtysami 020.jpeg narada z sołtysami 022.jpeg narada z sołtysami 023.jpeg narada z sołtysami 025.jpeg narada z sołtysami 026.jpeg narada z sołtysami 028.jpeg narada z sołtysami 029.jpeg narada z sołtysami 031.jpeg


Zebranie wiejskie w Kuźnicy Ligockiej

11 lutego 2011 roku we Włostowej odbyło się Zebranie Wiejski celem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2011-2015.
Sołtysem Wsi ponownie wybrany został Pan Stanisław Śmiałek, natomiast do Rady Sołeckiej weszli:
1) Pani Wioletta Wójcik;
2) Pan Rajnard Piechowiak;
3) Pani Renata Vogt;
4) Pani Irena Weis;
5) Pani Barbara Fiedler;
6) Pan Czesław Hubiak;
7) Pani Dorota Surma.

narada z sołtysami 001.jpeg narada z sołtysami 002.jpeg narada z sołtysami 006.jpeg narada z sołtysami 007.jpeg narada z sołtysami 008.jpeg narada z sołtysami 011.jpeg narada z sołtysami 015.jpeg


Zebranie wiejskie we Włostowej

W dniu 12 lutego br. w świetlicy wiejskiej we Włostowej mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa Wsi oraz Rady Sołeckiej.
Sołtysem Wsi została wybrana po raz kolejny Pani Jadwiga Misiura, natomiast Rada Sołecka powołana została w składzie:
1) Pani Alicja Kubica;
2) Pani Halina Preussner;
3) Pan Rafał Wojciechowski;
4) Pan Piotr Brodkorb oraz
5) Pan Joachim Luda.

narada z sołtysami 017.jpeg narada z sołtysami 019.jpeg narada z sołtysami 020.jpeg narada z sołtysami 024.jpeg narada z sołtysami 026.jpeg narada z sołtysami 029.jpeg


Zebranie wiejskie w Przechodzie

14 lutego odbyło się Zebranie Wiejskie w Przechodzie, w trakcie którego na Sołtysa Wsi ponownie wybrana została Pani Sylwia Lisoń, natomiast do Rady Sołeckiej dostali się :

1) Pan Krystian Daniel;
2) Pani Grażyna Hoffmann;
3) Pan Szymon Hoffmann;
4) Pan Jacek Kryś;
5) Pani Gabriela Maxara;
6) Pani Barbara Paprocka-Koszyk;
7) Pan Józef Przyklenk;
8) Pan Grzegorz Saga;
9) Pan Edward Żołądź.

IMG_0180.jpeg IMG_0181.jpeg IMG_0182.jpeg IMG_0184.jpeg IMG_0185.jpeg


Zebranie wiejskie w Kuropasie

W dniu 18 lutego br. mieszkańcy Kuropasu podczas Zebrania Wiejskiego dokonali wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Sołtysem na kolejną kadencję wybrany został Pan Damian Zawadzki, natomiast w nowej Radzie pracować będą:
1) Pan Krzysztof Bergiel;
2) Pan Mateusz Bergiel;
3) Pan Damian Bugaj.
 


Zebranie wiejskie w Węży

22 lutego br. Sołtysa oraz Radę Sołecką wybierali mieszkańcy Węży.
Sołtysem po raz kolejny wybrana została Pani Jolanta Misa, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszły 4 Panie oraz zaledwie jeden Pan, a wybrańcami społeczności lokalnej na kadencję 2011-2015 zostali:
1) Pani Dziki Gabriela;
2) Pani Frankowicz Anna;
3) Pani Kuglarz Józefa;
4) Pani Małysiak Anna;
5) Pan Zawada Zdzisław.

Węża - zebranie wiejskie 2011 002.jpeg Węża - zebranie wiejskie 2011 006.jpeg Węża - zebranie wiejskie 2011 007.jpeg Węża - zebranie wiejskie 2011 011.jpeg Węża - zebranie wiejskie 2011 012.jpeg Węża - zebranie wiejskie 2011 014.jpeg Węża - zebranie wiejskie 2011 017.jpeg


Zebranie wiejskie w Rzymkowicach

W dniu 24 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach mieszkańcy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Sołtysa Wsi, którym ponownie została Pani Dorota Spyra. Skład Rady Sołeckiej nie uległ również znacznym zmianom osobowym i przedstawia się następująco:

1) Pan Czaja Bernard;
2) Pan Deszczka Damian;
3) Pan Lison Jan;
4) Pan Kubon Gerard;
5) Pan Bogoń Ernest. 

zdjęcia 001.jpeg zdjęcia 002.jpeg zdjęcia 003.jpeg zdjęcia 004.jpeg zdjęcia 006.jpeg zdjęcia 009.jpeg zdjęcia 011.jpeg


Zebranie wiejskie w Wielkich Łąkach

W piątek 25 lutego br. mieszkańcy jednaj z najmniejszych gminnych miejscowości- Wielkich Łąk podczas Zebrania Wiejskiego dokonali zmiany Sołtysa, którym wybrana została Pani Tatiana Machacka- (sołtys w kadencji 2002-2007) oraz wybrali także nową Radę Sołecką w następującym składzie:
1) Pani Bożena Hubert;
2) Pani Danuta Kuster
3) Pani Iwona Kocot;
4) Pan Wiktor Stępień.

P1080864.jpeg P1080865.jpeg P1080866.jpeg P1080867.jpeg P1080869.jpeg P1080870.jpeg P1080871.jpeg P1080873.jpeg


Zebranie wiejskie w Puszynie

W dniu 4 marca 2011 roku w sołectwie Puszyna odbyło się zebranie wyborcze podczas, którego mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Sołtysem Wsi ponownie wybrany został Pan Bernard Byczkowski, a w skład Rady Sołeckiej weszli:
- Pani Agata Sulikowski;
- Pan Zbigniew Markowski;
- Pan Adam Didyk;
- Pani Helena Szeremeta.
W zebraniu uczestniczyło 53 mieszkańców wsi. 

IMG_2940.jpeg IMG_2942.jpeg IMG_2943.jpeg IMG_2946.jpeg IMG_2947.jpeg IMG_2948.jpeg IMG_2949.jpeg IMG_2950.jpeg IMG_2951.jpeg IMG_2952.jpeg


Zebranie wiejskie w Rączce

11 marca br. w Rączce mieszkańcy Wsi na sołtysa ponownie wybrali Pana Zbigniewa Hermana natomiast Rada Sołecka wzbogaciła się o następujące osoby:
-Pani Danuty Zastawnej;
-Pani Teresy Paszkowskiej;
-Pana Romana Paszkowskiego;
-Pani Urszuli Kobylańskiej;
-Pani Aliny Kowalskiej.
W zebraniu uczestniczyło zaledwie 18 mieszkańców.

narada z sołtysami 041.jpeg   narada z sołtysami 044.jpeg   narada z sołtysami 045.jpeg
 


Zebranie wiejskie w Przydrożu Wielkim

W II terminie odbyło się zebranie wyborcze w Przydrożu Wielkim, w którym uczestniczyło 18 mieszkańców. W głosowaniu tajnym mieszkańcy wybrali po raz kolejny Pana Jerzego Kamińskiego na Sołtysa Wsi, natomiast do Rady Sołeckiej weszli:
-Pani Ewa Fluder;
-Pan Stanisław Kobylański;
-Pan Janusz Bednarski.


Zebranie wiejskie w Niesiebędowicach

23 marca 2011r. w świetlicy w Niesiebędowicach odbyło się zebranie wyborcze. W zebraniu uczestniczyło 27 osób, które spośród siebie wybrały 3 osobową Radę Sołecką w skład której weszli:
1)Pan Stanisław Kramczyński;
2) Pani Anna Bardoń-Łaszczewska;
3)Pan Grzegorz Kula.
Sołtysem wsi wybrana została Pani Wanda Sokołowska.


Zebranie wiejskie w Ścinawie Nyskiej

Natomiast w dniu następnym tj. 24 marca br. nowego Sołtysa i Radę Sołecką wybierali mieszkańcy Ścinawy Nyskiej. W zebraniu udział wzięło zaledwie 20 mieszkańców, a do Rady Sołeckiej wybrani zostali:
- Pan Andrzej Bąk;
- Pan Stefan Dyl;
- Pan Gołębiowski Andrzej;
- Pani Anna Sieja;
- Pan Siwek Józef.
Nowym Sołtysem Wsi została Pani Grażyna Kulig.


Zebranie wiejskie w Ścinawie Małej

W piątek 25 marca w Ścinawskim Centrum Integracji Społecznej licznie przybyli (63 osoby) mieszkańcy wsi Ścinawa Mała również dokonali wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem na kolejną kadencję wybrany został jednogłośnie Pan Jerzy Gęsiewicz, natomiast do Rady Sołeckiej weszli:
- Pan Martyna Janusz;
- Pan Majewski Waldemar;
- Pan Dzidek Zbigniew;
- Pan Pater Wojciech;
- Pai Gąsior Halina.
W trakcie zebrania sołtys podsumował działalność swoją i Rady Sołeckiej w kadencji 2007-2011, a mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania wniosków i postulatów.


Zebranie wiejskie w Myszowicach

W dniu kolejnym tj. 26 marca br. w pierwszym terminie odbyło się zebranie wyborcze w Myszowicach. Na uwagę zasługuje fakt, że było to pierwsze zebranie na którym uczestniczyło więcej niż 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania! 49 osób spośród siebie, w głosowaniu tajnym wybrało Sołtysa, którym został Pan Lesław Dyląg-dotychczasowy Sołtys. Natomiast Rada Sołecka wzbogacona została o
- Pana Jana Mistrza;
-Pana Łukasza Niewiadomskiego;
-Pana Dariusza Szelwacha.


Zebranie wiejskie w Borku

29 marca br .Pani Romana Tyrała ponownie wybrana została Sołtysem Wsi Borek. W trakcie zebrania Komisja Skrutacyjna dokonała wyboru także 4 osobowej Rady Sołeckiej w której pracować będą:
- Pan Marek Korgiel;
-Pani Małgorzata Siwek;
-Pani Beata Janiszyn;
-Pani Adela Reszka.
Mieszkańcy po raz kolejny zwrócili się z prośbą o dołożenie wszelkich starań, aby w ich miejscowości została wybudowana nowa świetlica wiejska, gdyż do chwili obecnej wieś nie posiada żadnego obiektu z którego mogłaby korzystać. W zebraniu uczestniczyło 11 osób.


Zebranie wiejskie w Jegielnicy

30 marca br. w świetlicy w Jegielnicy mieszkańcy w trakcie zebrania wiejskiego wybrali Sołtysem Wsi Pana Tadeusza Kolonko, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli:
- Pani Beata Knapek;
-Pani Zofia Górna;
-Pani Kolonko Renata.

IMG_3155.jpeg IMG_3156.jpeg IMG_3157.jpeg IMG_3158.jpeg IMG_3159.jpeg


Zebranie wiejskie w Piechocicach

Ostatniego dnia marca br. Pani Aurelia Pikuła została wybrana nowym Sołtysem Wsi Piechocice. W zebraniu uczestniczyło 13 osób, które dokonały także wyboru Rady Sołeckiej. W nowej Radzie pracować będą :
- Pan Damian Przywara;
-Pan Marek Sopel;
-Pani Pollak Urszula.
 


Zebranie wiejskie w Gryżowie

1 kwietnia br. w nowej świetlicy wiejskiej w Gryżowie odbyło się zebranie wiejskie , w którym uczestniczyło 49 osób. Nowym Sołtysem Wsi został Pan Stanisław Skowroński. Nową Radę Sołecką tworzą:
- Pani Małgorzata Janusz;
- Pan Jarosław Janusz;
- Pan Grzegorz Kąkol;
-Pan Feliks Kąkol;
-Pan Stanisław Misa;
-Pani Anna Tkaczyk.


Zebranie wiejskie we Włodarach

W dniu 3 kwietnia br. mieszkańcy Włodar podczas zebrania wiejskiego przyjęli sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w kadencji 2007-2011 oraz dokonali wyboru nowych władz. Sołtysem Wsi została Pani Anna Suchodolska, natomiast w skład Rady Sołeckiej weszli:
- Pan Krzysztof Bernacki;
-Pan Wiktor Jacheć;
- Pan Łukasz Lipka;
-Pani Renata Łankowska;
-Pani Janina Macocha;
-Pani Sylwia Zientala.


Zebranie wiejskie w Pleśnicy

5 kwietnia br. odbyło się przedostatnie już zebranie wyborcze. Mieszkańcy Pleśnicy dokonali wyboru Sołtysa, którym wybrany został na kolejna kadencję Pan Bogdan Bieda. Natomiast Rada Sołecka wzbogacona została o następujące osoby:
- Panią Ewę Firsowicz;
- Panią Elżbietę Leśną;
- Panią Małgorzatę Rzepską.


Zebranie wiejskie w Przydrożu Małym

14 kwietnia br. odbyło się już ostatnie, czyli 23 zebranie wiejskie na którym mieszkańcy Przydroża Małego dokonali wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2011-2015.
Sołtysem Wsi została wybrana Pani Janina Miszczak, a do Rady Sołeckiej mieszkańcy wybrali :
- Panią Małgorzatę Szklanną;
- Panią Grażynę Mazur;
- Panią Bronisławę Gajewską.
W zebraniu uczestniczyło 13 osób, natomiast osób uprawnionych do głosowania było 288 osób.
 

We wszystkich zebraniach w sołectwach uczestniczą delegowani przez Burmistrza Korfantowa pracownicy Urzędu Miejskiego, pełnomocnicy sołectw, kierownicy jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów oraz Burmistrz Korfantowa lub/i Sekretarz Gminy.

Wszystkim wybranym Sołtysom oraz nowym Radom Sołeckim życzymy wielu owocnych działań, sukcesów oraz wytrwałości w aktywizowaniu mieszkańców swoich wsi !!!

ES