Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 11-03-2011 15:28

Konwent sołtysów w Gryżowie

W dniu 9 marca br. w nowej świetlicy w Gryżowie odbył się konwent Burmistrza Korfantowa z sołtysami Gminy Korfantów. W spotkaniu oprócz sołtysów uczestniczyli także pracownicy firm zajmujących się budową przydomowych oczyszczalni ścieków jak również przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska z Opola, którzy przedstawili ofertę banku w zakresie preferencyjnych linii kredytowych dla osób chcących zainwestować w montaż urządzeń sprzyjających poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu takich jak: solary i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Uczestnicy narady zapoznani zostali także z tematyką gminnego zarządzania kryzysowego, którą przybliżyli: Pan Łukasz Borsuk-Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich i Pani Barbara Bugaj-podinsp. ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

W trakcie spotkania Burmistrz poruszył także kwestie związane m.in. z :
-dalszą budową świetlic wiejskich i wyraził swoje stanowisko w tej materii;
- reorganizacją sieci szkół w gminie i koniecznością spotkania się mieszkańcami sołectw najbardziej zainteresowanych;
-funduszem sołeckim i propozycją jego kontynuacji także w 2012 roku;
-spotkaniem z przedstawicielami miast partnerskich gminy w dniach 17-20.06.br;
-odbywającymi się zebraniami wiejskimi, wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich oraz zgłaszonych wnioskach i postulatach;
-planowanym spotkaniem z nowymi organami sołectw w dniu 8 czerwca br.

Podczas narady Sołtysi zgłosili także kilka wniosków i postulatów dot. m.in. zakrzaczeń i zadrzewień przy drogach, wycinki drzew, występujących problemach bieżących w sołectwach.

narada z sołtysami 002.jpeg narada z sołtysami 003.jpeg narada z sołtysami 004.jpeg narada z sołtysami 011.jpeg narada z sołtysami 014.jpeg narada z sołtysami 018.jpeg narada z sołtysami 020.jpeg narada z sołtysami 021.jpeg