Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 28-03-2011 10:03

X edycja Programu Stypendiów Pomostowych

X edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń i Kompetencji, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz koalicją lokalnych organizacji pozarządowych ogłosiły X edycję Programu Stypendiów Pomostowych
Osoby ubiegające się o stypendia muszą spełniać następujące warunki:

  •  zdać dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),
  • zostać przyjętym na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie w polskich państwowych uczelniach, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
  • mieszkać na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 970 zł netto, lub 1109 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • być zdolnym, ambitnym i chcieć kontynuować naukę na wyższej uczelni,

Osoby starające się o stypendia na rok akademicki 2011/2012, mogą otrzymać kwotę 500 zł miesięcznie, która będzie wypłacana przez 10 miesięcy.
Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2011 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o stypendia w poszczególnych segmentach, wykaz niezbędnych dokumentów oraz kontakty do terenowych oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz organizacji lokalnych, w których należy je składać znajdują się na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/program_stypendiow_pomostowych.html