Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 31-03-2011 13:43

III edycja konkursu „Opolskie Kwitnące”

opolskie.jpeg
 

Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do realizacji III edycji konkursu „Opolskie Kwitnące”, którego celem jest wyłonienienajpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz obiektów użyteczności publicznej w województwie opolskim. Tegoroczna edycja organizowana jest w 4 kategoriach tematycznych, rozstrzyganych na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
1. Kategoria „Wspólnota lokalna”, do której zaliczane są m.in.:
1) przysiółek,
2) wieś lub miasto,
3) wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia mieszkaniowa,
4) osiedle,
5) dzielnica.
2. Kategoria „Obiekt prywatny”, do której zaliczane są m.in.:
1) domy jednorodzinne,
2) pojedyncze domki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.
3. Kategoria „Obiekt dostępności publicznej”, do której zaliczane są m.in.:
1) obiekty rekreacyjno – sportowe,
2) obiekty hotelowe,
3) obiekty gastronomiczne,
4) obiekty socjalne,
5) obiekty użyteczności publicznej,
6) przedsiębiorstwo.
4. Kategoria „Rzeźba floralna”, do której zaliczane są m.in.:
Projekty stanowiące m.in.: ukwiecony element małej architektury, budowle kwiatowe z wykorzystaniem przedmiotów gospodarczych, starych maszyn lub urządzeń użytkowanych w domach, zakładach pracy lub innych obiektach.
W związku z powyższym Burmistrz Korfantowazachęca do wzięcia aktywnego udziału w konkursie. Do dnia 6 maja 2011 r. należy zgłaszać obiekty do konkursu na szczeblu gminnym. Następnie zostaną poddane one ocenie komisji powołanej przez Burmistrza Korfantowa. Komisja w terminie do 31 maja 2011 r. wyłoni laureatów szczebla gminnego, którzy zakwalifikowani zostaną do kolejnego etapu, który przeprowadzony zostanie już na szczeblu wojewódzkim.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.opolskie.pl w zakładce „Opolskie kwitnące”.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu na szczeblu gminnym do pobrania:
- DOCregulamin konkursu „Opolskie kwitnące” (54,00KB),
- DOCformularz zgłoszeniowy (36,00KB).