Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 04-04-2011 08:49

Informacja z VI sesji Rady Miejskiej

            W dniu 30 marca br. odbyły się obrady VI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. W sesji udział wzięło 11 radnych, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Ryszard Szczepański, Burmistrz Korfantowa, radny Powiatu Nyskiego Pan Janusz Wójcik, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Korfantowie, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz rekordowa, bo wynosząca 22 liczba sołtysów!
             Po wystąpieniu Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, nastąpiło uroczyste odczytanie roty ślubowania, a następnie złożenie ślubowania i objęcie mandatu radnej Rady Miejskiej w Korfantowie przez Panią Urszulę Budynek, która została wybraną radną w okręgu wyborczym nr 12 obejmującym sołectwa: Włodary i Rynarcice.
Rada więc pracuje już w pełnym- ustawowym składzie.
             Uczestnicy sesji zapoznani zostali z funkcjonowaniem zarządzania kryzysowego w gminie, które przybliżył w imieniu Burmistrza Korfantowa Pan Łukasz Borsuk- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
            W trakcie obrad Rada podjęła następujące uchwały:
a)       zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych ustalenia jej działania oraz składu osobowego;
b)       w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
c)       w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok;
d)       zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
e)       zmieniająca uchwałę w sprawie zmian wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
f)         w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa;
g)       w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
h)       w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Korfantowie.
Obradom sesji przewodniczył Pan Kazimierz Didyk.
 
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z prac Rady.
 
Opracowała: ES
 
           

sesja 002.jpeg sesja 003.jpeg sesja 005.jpeg sesja 006.jpeg sesja 007.jpeg sesja 008.jpeg sesja 009.jpeg sesja 010.jpeg sesja 011.jpeg sesja 012.jpeg sesja 013.jpeg sesja 014.jpeg sesja 015.jpeg