Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 15-04-2011 13:59

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie

Burmistrz Korfantowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na nich adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Korfantowie” na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów w terminie do dnia 4 maja 2011 r.

Szczegółowe wymagania zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.