Dziś są imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Wybierz język:
 14-04-2011 12:23

Spotkanie Burmistrza Korfantowa z sołtysami

 W dniu 13 kwietnia br. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się comiesięczne spotkanie Burmistrza Korfantowa z sołtysami Gminy Korfantów. W naradzie uczestniczyło 19 sołtysów oraz naczelnicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciel firmy EKOM z Nysy.

Główną tematyką spotkania było omówienie problematyki gospodarki odpadami na terenie gminy oraz przypomnienie zasad utrzymania porządku i czystości w gminie.

Pan Adam Zioło-naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości wskazał najczęściej występujące problemy w zakresie gospodarki odpadami w tym te związane z segracją śmieci, odpadami i niebezpiecznymi, odbiorem śmieci przez firmy posiadające zezwolenia. Naczelnik omówił także założenia nowej (jeszcze nie obowiązującej) ustawy o gospodarce odpadami, która przewiduje rewolucyjną dla gmin i jej mieszkańców zmianę, a mianowicie- właścicielem wszystkich śmieci znajdujących się na terenie danej gminy będzie właśnie gmina i to ona będzie m.in. ustalała opłatę dla każdego mieszkańca za wywóz śmieci. Założenie ustawowe dąży do tego, aby mieszkańcy do pojemników na odpady oddawali swoje wszystkie śmieci, które wytworzą i nie płacili za pojemnik, a za osobę zameldowaną w danym domu, tym samym mieliby prawo zgłaszać zapełnienie swojego kubła w każdym czasie, a gmina zapewniałaby jego opróżnienie. Nie jak jest to obecnie, mieszkańcy tylko część swoich śmieci wrzucają do kosza, pozostałą część pozostawiają na terenie swojej nieruchomości bądź też wywożą na dzikie wysypiska śmieci. Zmiany w ustawie o gospodarce odpadami skutkować mają przede wszystkim poprawą czystości i estetyki miejscowości jak również mają zwiększyć świadomość ekologiczną wśród mieszkańców gmin.

Informację tą uzupełnił Pan Jacek Chwalenia - przedstawiciel firmy EKOM z Nysy, który przedstawił rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Nysa. Gość odniósł się w swojej wypowiedzi także do powstałego niedawno Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszowicach.
W dalszej części spotkania Burmistrz poinformował o nowej edycji konkursu Opolskie Kwitnące, wnioskach do dokumentów planistycznych wynikających z zaktualizowanego planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego, a także demografii Gminy Korfantów za I kwartał 2011 roku (łącznie zaledwie 16 urodzeń i aż 24 zgony na terenie gminy).
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wniosków, postulatów i uchwał zgłoszonych przez mieszkańców sołectw w trakcie odbytych już 22 zebrań wiejskich- wyborczych.

Burmistrz poinformował, że 11 maja br. planowane jest spotkanie z nowymi Sołtysami oraz Radami Sołeckimi do , których już teraz zachęcał wszystkich obecnych na spotkaniu sołtysów.
Sołtysi na koniec spotkania zgłosili także kilka zapytań, na które Burmistrz udzielił odpowiedzi, a następnie udali się na wizytację budowy gimnazjum w Korfantowie.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć zarówno z narady jak i wizytacji.

zdjecie01.jpeg zdjecie02.jpeg zdjecie03.jpeg zdjecie04.jpeg zdjecie05.jpeg zdjecie06.jpeg zdjecie07.jpeg zdjecie08.jpeg zdjecie09.jpeg zdjecie10.jpeg zdjecie11.jpeg zdjecie12.jpeg zdjecie13.jpeg zdjecie14.jpeg zdjecie15.jpeg zdjecie16.jpeg zdjecie17.jpeg zdjecie18.jpeg zdjecie19.jpeg zdjecie20.jpeg zdjecie21.jpeg zdjecie22.jpeg zdjecie23.jpeg

Opracowała: ES