Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wybierz język:
 02-05-2011 15:43

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie

Burmistrz Korfantowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na nich adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie”
na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów w terminie do dnia
3 czerwca 2011 r. do godziny 1530. Szczegółowe wymagania zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.