Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 12-05-2011 10:00

Darmowe konsultacje dla przedsiębiorców

PUNKT KONSULTACYJNY
Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
zaprasza przedsiębiorców
oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej,
która świadczona będzie dnia
17.05.2011r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 14:00
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19
pokój nr 36, III piętro

ZAKRES USŁUGI KONSULTACYJNEJ:

 1. Działalność gospodarcza:
  • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym: obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności i kontrola przedsiębiorstw
  • rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:
  • Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
 3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.
 4. Inne informacje, w tym:
  • Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży
  • Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.