Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 12-05-2011 12:14

Inauguracja nowej kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich

11 maja br. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie miało miejsce spotkanie inaugurujące nową kadencję Sołtysów i Rad Sołeckich.
Po przywitaniu przybyłych na spotkanie gości Burmistrz Korfantowa serdecznie podziękował Sołtysom, którzy pełnili funkcję w kadencji 2007-2011 oraz wręczył im przygotowane na tę okazję podziękowania.
Sołtysami, którzy osobiście odebrali podziękowania w trakcie spotkania byli:

 • Pani Dorota Spyra –Sołtys Rzymkowic;
 • Pani Romana Tyrała- Sołtys Borku;
 • Pani Sylwia Lisoń- Sołtys Przechodu;
 • Pani Jadwiga Misiura- Sołtys Włostowej;
 • Pani Jolanta Misa- Sołtys Węży;
 • Pani Renata Łankowska- Sołtys Włodar;
 • Pani Janina Miszczak- Sołtys Przydroża Małego;
 • Pan Jerzy Gęsiewicz- Sołtys Ścinawy Małej;
 • Pan Andrzej Bąk- Sołtys Ścinawy Nyskiej,
 • Pan Tadeusz Kolonko- Sołtys Jegielnicy;
 • Pan Damian Zawadzki- Sołtys Kuropasu,
 • Pan Stanisław Śmiałek- Sołtys Kuźnicy Ligockiej;
 • Pan Lesław Dyląg -Sołtys Myszowic;
 • Pan Bernard Byczkowski- Sołtys Puszyny;
 • Pan Zbigniew Herman- Sołtys Rączki.

Po wręczeniu podziękowań głos zabrali:

 • Skarbnik Gminy Pani Joanna Szkudlarska, która omówiła podstawowe zasady dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego,
 • Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Pan Gracjan Kurzeji, który omówił zagadnienia jakimi zajmuje się jego wydział oraz wspomniał o realizowanych przez gminę inwestycjach;
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Elżbieta Nowak, która przedstawiła wskaźniki demograficzne za pierwszy kwartał tego roku oraz wspomniała o realizowanej przez Urząd polityce jakości;
 • Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie Pan Janusz Wójcik, który omówił kwestie dotyczące prawidłowego doprowadzania wody przez Zakład do mieszkańców gminy;
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie Pani Gabriela Misztal, która w swojej wypowiedzi omówiła zakres spraw jakimi zajmuje się Ośrodek i formy pomocy przez niego świadczone, a także wskazała czynniki, które będą miały wpływ na jego dalsze funkcjonowanie;
 • Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomościami Pan Adam Zioło, który najwięcej swojej uwagi poświęcił sprawom dotyczącym gospodarki odpadami, leśnictwa, ekologii i gospodarki nieruchomościami;
 • Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pani Jolanta Grzegorzewicz, która przedstawiła zakres spraw jakimi zajmuje się jej wydział, zachęciła sołectwa do brania udziału w konkursach organizowanych dla nich, a także do korzystania z serwisów internetowych powstałych zwłaszcza dla samorządów wiejskich;
 • Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pan Łukasz Borsuk, który omówił zakres zagadnień jakimi zajmuje się wydział oraz sporo uwagi poświęcił na kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym;
 • Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie Pan Stanisław Szkolny, który odniósł się do opracowanego przez Ośrodek regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, podkreślając przy tym, że utrzymanie funkcjonujących świetlic, nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra współpraca z władzami sołectw. Dyrektor omówił także działalność dotyczącą upowszechniania kultury i sportu w gminie.

Po wypowiedziach kierowników i naczelników Burmistrz Korfantowa dokonał podsumowania odbytych zebrań wiejskich, frekwencji na nich, głównych postulatów zgłaszanych przez mieszkańców, a także przypomniał o zasadach dotyczących trybu i organizacji zebrań wiejskich w kontekście statutów jakie posiadają sołectwa.
Ponadto, poinformował przybyłych gości o przyznanym w dniu 15 kwietnia br. dla Gminy Korfantów -Europejskim Dyplomie Rady Europy, organizowanym w tym roku w naszej gminie spotkaniu z miastami partnerskimi, realizowanej przez gminę inwestycji pn. budowa gimnazjum w Korfantowie.
Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz ponownie podziękował wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim za czynną ich działalność w szczególności za dbałość o wizerunek wsi, estetykę i ich promocję po czym zaprosił gości na mały poczęstunek.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkania.

konwent 012.jpeg konwent 013.jpeg konwent 015.jpeg   konwent 017.jpeg konwent 019.jpeg konwent 021.jpeg konwent 022.jpeg konwent 023.jpeg konwent 024.jpeg konwent 025.jpeg konwent 026.jpeg konwent 027.jpeg konwent 028.jpeg konwent 029.jpeg konwent 030.jpeg konwent 032.jpeg konwent 034.jpeg konwent 035.jpeg konwent 036.jpeg konwent 037.jpeg   konwent 039.jpeg konwent 040.jpeg konwent 041.jpeg konwent 043.jpeg konwent 046.jpeg

Opracowała:E. Siwek