Dziś są imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Wybierz język:
 24-05-2011 14:47

Gmina Korfantów otrzyma dofinansowanie do projektu „Korfantów – Stolicą Miast Friedlandzkich”

logo.jpeg

Gmina Korfantów otrzyma dofinansowanie z funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007 -2013 na realizację projektu „Korfantów –Stolicą Miast Friedlandzkich”

Informujemy, że wniosek Gminy Korfantów o przyznanie dofinansowania na zadanie pn. „Korfantów –Stolicą Miast Friedlandzkich” na podstawie rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego może być dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007 -2013.
Struktura dofinansowania przedstawia się następująco:
Dofinansowanie EFRR: 8.599,45 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa 1.011,70 EUR
Wkład własny: 505,85 EUR
Całkowite wydatki kwalifikowane 10.117,00 EUR

Rzeczowa realizacja projketu przewidziana jest na 17-20.06.2011 r. i ma za zadanie umocnienie nawiązanej w 1996 roku współpracy miast, które nazywają się bądź w przeszłości nosiły nazwę Friedland/Frydland. W ramach jego realizacji zaprosiliśmy po 7 osób z każdego z Friedlandów, przy czym koszt przyjęcia gości z Friedlandów Niemieckich i Rosyjskiego jest kosztem niekwalifikowalnym. Grupy te będą składały się z przedstawicieli pracowników samorządowych, radnych, lokalnych działaczy i przedsiębiorców. Podczas spotkania goście min. będą poznawali zasady funkcjonowania tutejszego samorządu, wezmą udział w w wycieczce po pograniczu polsko – czeskim i w tradycyjnych firdlandzkich zmaganiach sportowych.
O współorganizację przedsięwzięcia poproszone zostały jednostki organizacyjne gminy, miejscowi przedsiębiorcy oraz instytucje działające na terenie naszej Gminy.