Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 10-06-2011 08:07

Kolejny konwent sołtysów już za nami

17 sołtysów gminy skorzystało z zaproszenia na organizowany w dniu 8 czerwca br. konwent burmistrza z szefami jednostek pomocniczych gminy.
Tematyka spotkania obejmowała omówienie zagadnień bezrobocia występującego w gminie w kontekście pomocy świadczonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Zastępca Dyrektora PUP Nysa Pani Małgorzata Pliszka przybliżyła gościom charakterystykę bezrobocia w gminie zarówno procentowo jak i liczbowo, strukturę osób pozostających bez pracy z wyszczególnieniem posiadanego przez te osoby wykształcenia i wieku. Ponadto poinformowała, że z dniem 30 czerwca br. zaprzestaje swoje funkcjonowanie Punkt Obsługi Osób Bezrobotnych w Korfantowie, natomiast wszystkie osoby pozostające bez pracy będą nadal obsługiwane przez Centrum Aktywizacji Zawodowej, którego siedziba znajdować się będzie w Nysie na ul. Słowiańskiej 19 (obecna siedziba PUP Nysa). Powstanie tego centrum wiąże się z chęcią większej pomocy dla osób bezrobotnych z terenu powiatu w znalezieniu im pracy lub zdobycia przez nie dodatkowych kwalifikacji.
Z zapewnień Zastępcy Dyrektora wynika, że taka forma pomocy przyczyni się do większej aktywizacji osób pozostających bez pracy, gdyż osoby te będą mogły skorzystać ze wszystkich form pomocy świadczonej przez PUP pod okiem specjalistów, bezrobotnym będą zwracane koszty dojazdu do Urzędu. Wprowadzona zostanie również możliwość rejestracji przez Internet, a ponadto bezrobotni będą mogli uzyskiwać informacje dotyczące aktualnych ofert pracy za pośrednictwem wiadomości sms-a, e-mail i specjalnie na ten cel utworzonej infolinii telefonicznej.
Wszystkie te udogodnienia przyczynić się mają do lepszej obsługi osób bezrobotnych z terenu powiatu, zmniejszenia liczby osób bezrobotnych poprzez cykl szkoleń, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i innych form aktywizacji skierowanych właśnie dla nich.
Oferty pracy przygotowane przez PUP w Nysie nie będą natomiast dotyczyły wyłącznie powiatu nyskiego, a województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Ponadto będą skierowane również do osób, które chciałby pracować legalnie poza granicami kraju.
Następnie Burmistrz Korfantowa udzielił głosu Panu Łukaszowi Borsukowi – Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich UM w Korfantowie, który zapoznał sołtysów z problematyką szkód łowieckich w kontekście zarówno rozwiązań ustawowych (m.in. terminy, sposób szacowania, wypłata odszkodowań, odpowiedzialności dzierżawców terenów łowieckich) jak również faktycznego występowania tego zjawiska na terenie gminy Korfantów i pomocy osobom dotkniętym tym problemem.
W dalszej części spotkania Pan Kazimierz Didyk Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólne Źródła- Partnerstwo Gmin: Korfantów, Prudnik i Biała poinformował o terminach naborów wniosków przez stowarzyszenie na realizację tzw. małych projektów ( planowy termin naboru : listopad 2011r.) oraz inwestycji przyczyniających się do tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (nabór wniosków w terminie od 20.06 do 10.07.2011r.). Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymaganych dokumentów dla osób chcących sięgnąć po powyższe środki znajdują się na stronie www.wspolnezrodla.pl oraz dostępne są w Biurze Stowarzyszenia znajdującego się w Korfantowie na ul. Reymonta 4 (drugi budynek administracyjny urzędu II piętro).
Burmistrz Korfantowa zapoznał wszystkich z nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi czynszu oraz zasiłkami mieszkaniowymi jak również z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem na termomodernizację urzędów, szkół, szpitali i ośrodków kultury.
Wszyscy obecni na spotkaniu sołtysi skierowali do burmistrza szereg wniosków i próśb dotyczących swoich miejscowości. Wnioski te dotyczyły w większości naprawy dróg, przepustów drogowych, wykaszania poboczy i terenów gminnych jak również będących własnością prywatną, segregacji śmieci i oczyszczenia rowów leżących w pasach poszczególnych dróg.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z konwentu.
konwent 001.jpegkonwent 002.jpegkonwent 003.jpegkonwent 004.jpeg
konwent 005.jpegkonwent 006.jpegkonwent 007.jpegkonwent 008.jpeg
konwent 009.jpegkonwent 010.jpegkonwent 020.jpegkonwent 022.jpeg
konwent 023.jpegkonwent 024.jpegkonwent 025.jpeg