Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 24-06-2011 11:57

Wyprawka szkolna

Informujemy, że dnia 15 czerwca 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić odpowiednio:
- 180 zł – dla uczniów klas I – III szkół podstawowych,
- 325 zł - dla uczniów klasy III gimnazjum,
Ponadto udzielana będzie pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym specjalnego dla uczniów: słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach:
- I- III szkoły podstawowej w kwocie 180 zł,
- IV-VI szkoły podstawowej w kwocie 210 zł,
- III gimnazjum w kwocie 325 zł.
Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy złożyć do 15 lipca 2011 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.