Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 12-08-2011 10:53

Komputer dla Homera 2010

Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od 8 sierpnia 2011 r. do 29 sierpnia 2011 r. przyjmuje wnioski w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz druki wniosków można uzyskać w Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Bronisława Koraszewskiego 8-16, w godzinach od 7:00 do 15:00 (tel. 77 887 20 25 lub 77 887 20 00) oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).

Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu „Komputer dla Homera 2010” jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.