Dziś są imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wybierz język:
 19-08-2011 07:50

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

  
WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE
SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2011/2012 BĘDĄ PRZYJMOWANE 
OD 22 SIERPNIA 2011 r. DO 15 WRZEŚNIA 2011 r.
 
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:
• w siedzibie Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Korfantów ul. Rynek 4 ( II piętro, pokój Nr 13)
• ze strony internetowej www.korfantow.pl
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
- do 15 września 2011 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- do 15 października 2011 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro, pokój nr 13) tel. 77 43 43 820-823 wew. 42.