Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 01-07-2011 15:18

Absolutorium dla Burmistrza Korfantowa udzielone !!!

             Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2011r. Rada Miejska w Korfantowie udzieliła Burmistrzowi Korfantowa Panu Zdzisławowi Martynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2010 rok.
            W trakcie obrad IX sesji RM w Korfantowie radni podjęli również 15 uchwał:
a)       w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Korfantów;
b)       w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015;
c)        w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2010 rok;
d)       zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury;
e)       opinia w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
f)         w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
g)       w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
h)       w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok;
i)         w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rzymkowice na lata 2010-2020
j)         w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rynarcice na lata 2010-2020;
k)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego;
l)         w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
ł)w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Korfantowie.
 Obecni na sesji radni, sołtysi i goście zostali zapoznani z informacją dotyczącą zmian organizacyjnych jakie wejdą w życie z dniem 1 lipca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie w zakresie obsługi osób bezrobotnych z terenu naszej gminy przedstawioną przez Panią Małgorzatę Pliszkę- Zastępcę Dyrektora PUP Nysa.
            Ponadto Pan Gracjan Kurzeja w imieniu burmistrza przedstawił informacje z realizacji zadań określonych w ,,Programie  uporządkowania gospodarki wodociągowej i przyjęcia kierunków modernizacji systemu wodociągowego zaopatrzenia ludności gminy w wodę w latach 2007-2013.
             Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna w trakcie obrad otrzymał także wręczoną przez  Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Kazimierza Didyka i Sekretarza Gminy Pana Jarosława Szewczyka książkę pamiątkowąw związku z otrzymaniem-postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego -,,Złotego Krzyża Zasługi” za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, a także za osiągnięcia w pracy samorządowej.
             Natomiast Wiceprzewodnicząca Rady Pani Krystyna Trzcińska wręczyła burmistrzowi podziękowania za pomoc w organizacji XVII Balu Mistrzów Sportu organizowanego przez Nyskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne ,Redakcję Nowin Nyskich.
            Sesja była również okazją do zaprezentowania otrzymanego w dniu 23 czerwca br. w Strasburgu ,,Dyplomu Europejskiego” przyznanego przez Radę Europy dla Gminy Korfantów za upowszechnianie idei o europejskiej jedności.
  
Podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, a poniżej prezentujemy kilka zdjęć z obrad IX sesji.
 
dyplom 003.jpeg dyplom 006.jpeg konwent 003.jpeg konwent 004.jpeg konwent 005.jpeg konwent 007.jpeg konwent 010.jpeg konwent 011.jpeg konwent 014.jpeg konwent 015.jpeg    konwent 018.jpeg konwent 022.jpeg konwent 023.jpeg konwent 025.jpeg   korf_sesja_07.jpg_a.jpeg   korf_sesja_09.jpg_a.jpeg korf_sesja_10.jpg_a.jpeg  
Opracowała:ES