Dziś są imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Wybierz język:
 28-07-2011 09:12

Informacja z X sesji Rady Miejskiej

W dniu 27 lipca 2011roku odbyły się obrady X sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych, sołtysi oraz zaproszeni goście.
Rada Miejska w Korfantowie podjęła 12 uchwał :

 • w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2010-2017;
 • zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania
  nieruchomościami;
 • w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska
  Opolskiego w Opolu;
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”;
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów” ;
 • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”;
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
 • w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2011 rok;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2011 rok;
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Korfantów;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korfantów.

Konsekwencją podjętych przez Radę uchwał jest spełnienie postulatu mieszkańców ul. Parkowej w Korfantowie umożliwiającego sprzedaż położonych tam mieszkań oraz budynków i mieszkań znajdujących się w Rynku w Korfantowie. Rada zadecydowała również o zmianie uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami ustalając nowe stawki bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych wybudowanych po 1945 roku (ich wysokość wynosić będzie 35% przy sprzedaży bezprzetargowej- przy zapłacie ceny jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego).

Rada doceniła także działalność Pani Sylwii Lisoń-sołtys Przechodu, Pana Henryka Kierpala- radnego RM i prezesa OSP we Włostowej oraz Pana Eugeniusza Olszewskiego-Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Nysie, który często służy swoją fachową pomocą przy aplikowaniu o środki unijne dla rolników z terenu naszej gminy nadając osobom tym tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” .

Rada Miejska spełniła także prośbę rodziców dzieci z Pleśnicy, którzy opowiedzieli się na zebraniu wiejskim za zmianą granic obwodów szkolnych i zadecydowali o tym, aby ich dzieci uczęszczały do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Korfantowie.
Ponadto podczas obrad radni i sołtysi poruszyli m.in. kwestię związane z prawidłowym zabezpieczeniem sołectw przed wystąpieniem kolejnych intensywnych opadów deszczu.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z obrad sesji.

Opracowała:
Ewelina Siwek
 

konwent 022.jpeg   konwent 023.jpeg   konwent 024.jpeg konwent 025.jpeg konwent 027.jpeg konwent 028.jpeg konwent 029.jpeg konwent 030.jpeg konwent 031.jpeg konwent 032.jpeg