Dziś są imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Wybierz język:
 21-07-2011 10:39

Komunikat meteorologiczny o opadach deszczu

 KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY

Data i godzina wydania: 22.07.2011 godz. 14:40
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław
KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY Nr 3
Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 32 wydanego 20.07.2011 godz. 19:52, zmienionego dnia 21.07.2011 o godz. 23:58
Zjawisko: intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo opolskie
Przebieg: na obszarze województwa utrzymują się opady deszczu, od południowego wschodu regionu stopniowo słabnące. Najwyższe wielkości opadów w bieżącej dobie hydrologicznej (od godz. 08:00 cz. urz.) zanotowano w Głuchołazach 10 mm, na pozostałym obszarze od 4 mm do 7  mm.
Prognoza:do godziny 08:00 dnia 23.07.2011
Przewiduje się, że opady deszczu na całym obszarze utrzymywać się będą do wieczora. Od godzin wieczornych od południa województwa będą stopniowo słabnąć i zanikać. Prognozowana wysokość opadów do godziny 08:00 dnia 23.07.2011 od 3 mm do 8 mm, miejscami 12 mm.
Uwagi: komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu teleme! trii i obserwacji
systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk: Elżbieta Wojtczak-Gaglik
 

 


 Opolski Urząd Wojewódzki

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
BZK.I-5221/40/11 [AM]
Opole, 22.07.2011 r.
 
 
KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY
Data i godzina wydania: 22.07.2011r. godz. 04:11
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław
KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY Nr 2
Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 32 wydanego 20.07.2011 godz. 19:52, zmienionego dnia 21.07.2011 o godz. 23:58
Zjawisko: intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo opolskie
Przebieg:  w czasie od 8:00 dnia 21.07.2011 do 04:00 dnia 22.07.2011 największą wysokość opadów, w mm zanotowano:
Otmuchów 100, Głuchołazy 77, Jarnołtówek 57, Dziewiętlice 46.
Prognoza: nadal występować będą opady deszczu, miejscami, zwłaszcza w południowej połowie województwa umiarkowane i silne.
Szacowane natężenie opadów na podstawie zdjęcia radarowego, w części południowej województwa wynosi 4-5 mm/h.
Uwagi: komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery.
Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk: Aleksandra Truchan


W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań w ramach kompetencji:
- ostrzeżenie gmin,
- przygotowanie odpowiednich służb,
- powiadomienie ludności.
 
  
 
 
Na podstawie Komunikatu
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Andrzej Maruszczak
  

Nysa, 21 .07. 2011
ZKR.I.5535.35.2011.TB
Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego z terenu powiatu nyskiego
 
 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32
Nazwa biura
Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia
Intensywne opady deszczu/2
Obszar
województwo opolskie
Ważność (cz. urz.)
od godz. 06:00 dnia 21.07.2011 do godz. 08:00 dnia 22.07.2011
Przebieg
Przewiduje się opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 40 mm, miejscami od 50 mm do 70 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi
Brak.

 
W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań w ramach kompetencji:
-         przygotowanie odpowiednich służb,
-         powiadomienie ludności.
 
 
O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować PCZK.
 
 
 
Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
Dyżurny PCZK
w Nysie

 


 
Nysa, 21.07.2011
ZKR.I.5532.36.2011.TB
 Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego z terenu powiatu nyskiego
 
                                
                             OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
Data i godzina wydania: 20.07.2011 - godz. 15:30
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH O/Wrocław IMGW PIB
 
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 21
 
Zjawisko: przekroczenie stanu alarmowego Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 15:30 dnia 20.07.2011 do godz. 15:30 dnia 21.07.2011
Obszar: Rejon hydrologiczny III ( opolskie)
Przebieg: Prognozowane i występujące opady deszczu powodują wzrosty stanów wody na dopływach Odry na obszarze woj. opolskiego do strefy stanów wysokich. W zlewniach podgórskich i górskich wezbrania mogą mieć charakter gwałtowny z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. W pozostałych zlewniach dopływów Odry mogą zostać lokalnie przekroczone stany ostrzegawcze.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%
Uwagi: Brak


W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań w ramach kompetencji:
- przygotowanie odpowiednich służb,
- powiadomienie ludności.
 
 
O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować PCZK.
 
 
 
Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny PCZK
w Nysie